REKLAMA

MERCATOR MEDICAL S.A.: Szacunkowe wyniki czwartego kwartału 2022 r.

2023-02-01 08:29
publikacja
2023-02-01 08:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2023
Data sporządzenia: 2023-02-01
Skrócona nazwa emitenta
MERCATOR MEDICAL S.A.
Temat
Szacunkowe wyniki czwartego kwartału 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent"), w oparciu o wstępną analizę dostępnych wyników finansowych Emitenta i poszczególnych jednostek Grupy Emitenta, szacuje, że w czwartym kwartale 2022 roku Grupa Emitenta uzyskała następujące wyniki finansowe:
1) skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 110,8 mln zł, wobec 278,3 mln zł w IV kw. 2021 r. oraz 138,9 mln zł w III kw. 2022 r.;
2) skonsolidowany wynik EBITDA: -35,9 mln zł, wobec 4,7 mln zł w IV kw. 2021 r. oraz 8,0 mln zł w III kw. 2022 r;
3) skonsolidowana strata netto: 49,2 mln zł, wobec 4,9 mln zł zysku netto w IV kw. 2021 r. oraz 18,2 mln zł zysku netto w III kw. 2022 r.
Na dzień 31 grudnia 2022 r. Grupa Emitenta dysponowała ok. 413,8 mln zł gotówki netto oraz innych aktywów finansowych.
Prezentowane wielkości mają charakter wstępny i szacunkowy.
Emitent prowadzi obecnie testy na utratę wartości aktywów Grupy Kapitałowej Emitenta zgodnie z obowiązującymi regulacjami i w związku ze zmianami w globalnym otoczeniu biznesowym (obserwowany trend cen rękawic jednorazowych oraz sytuacja podażowo - popytowa). Ewentualna korekta wartości aktywów będzie ujęta w raporcie rocznym za rok 2022.
Skonsolidowany raport roczny Grupy Emitenta za 2022 r. jest w trakcie przygotowywania.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-02-01 Monika Żyznowska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki