REKLAMA

MEDINICE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medinice S.A. w dniu 29 grudnia 2021 r.

2021-12-29 22:40
publikacja
2021-12-29 22:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 61 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-29
Skrócona nazwa emitenta
MEDINICE S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medinice S.A. w dniu 29 grudnia 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Działając zgodnie z art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Dz.U. nr 184 poz. 1539 ze zmianami, Zarząd Medinice S.A. przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 29 grudnia 2021 r., na którym to Zgromadzeniu byli obecni akcjonariusze którym przysługuje 2.359.633 akcji - 38,11% udziału w ogólnej liczbie głosów.

1. SANJEEV CHOUDHARY, któremu przysługiwało 1 502 985 głosów na walnym zgromadzeniu, które stanowiły 63,70% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu w dniu 29 grudnia 2021 r., które stanowią 24,27% udziału w ogólnej liczbie głosów.

2. PIOTR ŁUKASZ SUWALSKI, któremu przysługiwało 422 708 głosów na walnym zgromadzeniu, które stanowiły 17,91% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu w dniu 29 grudnia 2021 r., które stanowią 6,83% udziału w ogólnej liczbie głosów.


3. NATIONALE-NEDERLANDEN DOBROWOLNY FUNDUSZ EMERYTALNY, któremu przysługiwało 303 280 głosów na walnym zgromadzeniu, które stanowiły 12,85% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu w dniu 29 grudnia 2021 r. oraz 4,90% udziału w ogólnej liczbie głosów.

4. GOVERNMENT OF NORWAY, któremu przysługiwało 130 000 głosów na walnym zgromadzeniu, które stanowiły 5,51% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu w dniu 29 grudnia 2021 r. oraz 2,10% udziału w ogólnej liczbie głosów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-29 Sanjeev Choudhary Prezes Zarządu
2021-12-29 Arkadiusz Dorynek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki