REKLAMA

MEDINICE S.A.: Koszty emisji akcji serii J – uzupełnienie raportu bieżącego 23/2021

2021-07-14 15:33
publikacja
2021-07-14 15:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-14
Skrócona nazwa emitenta
MEDINICE S.A.
Temat
Koszty emisji akcji serii J – uzupełnienie raportu bieżącego 23/2021
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe
Treść raportu:

Zarząd Medinice S.A. („Emitent”) niniejszym przekazuje informacje, o których mowa w punktach 12 oraz 13 opublikowanego przez Emitenta raportu bieżącego nr 23/2021 odnośnie do podsumowania subskrypcji akcji serii J:

12. Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji wynosi: 1 383 898 złotych, w tym:
a) koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty: 1 360 148 zł,
b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie dotyczy,
c) sporządzenia memorandum informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 23 750 zł,
d) promocji oferty: nie dotyczy;

Koszty emisji akcji serii J pomniejszą kapitał zapasowy Emitenta powstały z nadwyżki ceny emisyjnej akcji serii J nad ich wartością nominalną.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:
Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji wynosi 1,67 zł na jedną akcję serii J.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-14 Sanjeev Choudhary Prezes Zarządu
2021-07-14 Arkadiusz Dorynek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki