9,02 zł
-1,96% -0,18 zł
MCI Capital S.A. (MCI)

Korekta raportu okresowego za I kwartał 2018 roku

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Zalacznik_nr_1.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2018
Data sporządzenia: 2018-05-16
Skrócona nazwa emitenta
MCI
Temat
Korekta raportu okresowego za I kwartał 2018 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd MCI Capital S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu kwartalnego za I kwartał 2018 roku, opublikowanego przez Spółkę w dniu 15 maja 2018 roku. Korekta wynika ze zidentyfikowania w opublikowanym raporcie okresowym błędnej prezentacji zobowiązań z tytułu obligacji (dotyczącej podziału zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową). Szczegóły zostały opisane w nocie 13 „Zobowiązania z tytułu obligacji” oraz nocie 16 „Aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane wg wartości godziwej”. Korekta prezentacyjna nie wpłynęła na sumę bilansową oraz kwoty w sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów, w tym wynik finansowy. Polegała wyłącznie na zamianie kwot zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji według struktury ich wymagalności, przez co w sprawozdaniu z sytuacji finansowej zwiększyła się kwota zobowiązań długoterminowych o 90 936 tys. zł oraz zmniejszyła się kwota zobowiązań krótkoterminowych o 90 936 tys. zł, jednak łączna kwota zobowiązań nie uległa zmianie. Szczegółowy opis zmian zaprezentowano w Załączniku nr 1.
Szczegółowa podstawa prawna: § 15 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Załącznik nr 1.pdfZałącznik nr 1.pdf Załącznik numer 1

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-05-16 Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu
2018-05-16 Ewa Ogryczak Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl