REKLAMA
Dzień domów w Bankier.pl

M.W. TRADE: Informacja o postępowaniu sądowym w sprawie wierzytelności przysługującej Emitentowi od Gminy Ostrowice

2021-01-08 13:01
publikacja
2021-01-08 13:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-08
Skrócona nazwa emitenta
M.W. TRADE
Temat
Informacja o postępowaniu sądowym w sprawie wierzytelności przysługującej Emitentowi od Gminy Ostrowice
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Emitent”, „Spółka”), nawiązując do raportu bieżącego 18/2020 z dnia 16 września 2020 r., informuje, że w dniu dzisiejszym powziął od pełnomocnika Emitenta informację o postanowieniu Sądu Okręgowego w Szczecinie sygn. akt I C 583/20 z dnia 4 stycznia 2021 r., którym Sąd zawiesił postępowanie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie z powództwa Skarbu Państwa – Wojewody Zachodniopomorskiego przeciwko M.W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu o ustalenie, które obecnie toczy się przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu pod sygn. akt I C 966/20. Na przedmiotowe postanowienie służy Emitentowi zażalenie, które zostanie wniesione w ustawowym terminie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-08 Marlena Panenka-Jakubiak Prezes Zarządu
2021-01-08 Grzegorz Rojewski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki