REKLAMA

LIVECHAT SOFTWARE S.A.: Wstępne szacunkowe przychody za IV kw. 2022/23 roku finansowego

2023-04-03 17:16
publikacja
2023-04-03 17:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2023
Data sporządzenia: 2023-04-03
Skrócona nazwa emitenta
LIVECHAT SOFTWARE S.A.
Temat
Wstępne szacunkowe przychody za IV kw. 2022/23 roku finansowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd LiveChat Software S.A. (“Spółka”) informuje, że szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej LiveChat Software (“Grupa”) za okres trzech miesięcy zakończonych w marcu 2023 roku (IV kwartał roku finansowego 2022/23) wyniosły 20,02 mln USD i były o 37,0% wyższe od osiągniętych w okresie styczeń - marzec 2022 r.


W analogicznym okresie poprzedniego roku (styczeń - marzec 2022) szacunkowe skonsolidowane przychody wyniosły 14,61 mln USD.

W okresie październik - grudzień 2022 r. (III kwartał roku finansowego 2022/23) szacunkowe skonsolidowane przychody wyniosły 18,91 mln USD.

Wzrost przychodów w porównaniu do stanu sprzed roku wynika zarówno ze zwiększenia liczby klientów wszystkich rozwiązań Grupy, jak i wyższego ARPU (średni przychód na klienta) wynikającego przede wszystkim z procesu zmiany cenników wszystkich produktów Spółki, który rozpoczął się w maju 2022 roku.

Wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów (MRR - Monthly Recurring Revenue) Grupy ze wszystkich produktów, na koniec marca 2023 r. wyniosła 6,40 mln USD co oznacza wzrost o 0,8% w stosunku do stanu na koniec grudnia 2022 i o 37,9% rok do roku.

Najważniejsze trendy, które wpłynęły na osiągnięty wynik to:

- Zmiana wskaźnika ARPU (średni, miesięczny przychód na abonenta) głównych produktów Grupy. Na koniec marca 2023 r. ARPU produktu LiveChat wyniosło 159,7 USD wobec 160,7 USD na koniec grudnia 2022 r. i 120,9 USD przed rokiem.

ARPU produktu ChatBot wyniosło odpowiednio 121,0 USD na koniec marca 2023 wobec 115,1 USD na koniec poprzedniego kwartału i 102,3 USD przed rokiem.

- Wzrost liczby klientów produktów Grupy. Na koniec IV kwartału roku finansowego liczba płacących klientów LiveChat wyniosła 37.061 a ChatBot 2.708.

Przychody wygenerowane przez ChatBot spadły o 0,7% w stosunku do poprzedniego kwartału i wzrosły o 33,2% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Kwartalny spadek wynika głównie z wysokich płatności rocznych i płatności za interakcje przekraczające limity ustalone w abonamencie w poprzednim kwartale. MRR produktu ChatBot wzrosło w trakcie kwartału o ponad 9% w stosunku do stanu na koniec grudnia 2022 r.

Spółka zaznacza, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych za pośrednictwem serwisów internetowych, w tym www.livechat.com, www.chatbot.com, www.helpdesk.com, www.knowledgebase.com. W związku z przejęciem domeny text.com i planowanym rebrandingiem spółek Grupy, treści korporacyjne są stopniowo przenoszone na tą domenę.

Zarząd Spółki podkreśla, że przedstawione dane mają charakter szacunkowy i wstępny. Mogą więc ostatecznie różnić się od zaprezentowanych w raporcie okresowym.

W związku z tym, że Spółka generuje zdecydowaną większość przychodów w dolarze amerykańskim (USD), znaczący wpływ na ostateczne wyniki przedstawione w raportach okresowych ma kurs USD/PLN.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-04-03 Mariusz Ciepły prezes zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki