REKLAMA

LIBET S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. na dzień 29 czerwca 2021 roku.

2021-06-02 17:40
publikacja
2021-06-02 17:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
WZA_Ogloszenie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
WZA_Projekty_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
WZA_Pelnomocnictwa.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
WZA_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
WZA_dokumenty.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-02
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. na dzień 29 czerwca 2021 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu (dalej „Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 29 czerwca 2021 roku (dalej „ZWZA”) na godzinę 12:00 (dwunasta), w Warszawie; (adres Warszawa 00-511), ul. Nowogrodzka 10 lok. 10, Kancelaria Wicherkiewicz Chilarski Radcowie Prawni Sp.p.).

Zarząd Spółki działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w stosownych przepisach prawa do niniejszego raportu załącza pełne ogłoszenie o zwołaniu ZWZA oraz dokumenty, których przedstawienie jest wymagane przepisami KSH oraz Rozporządzenia w związku ze zwołaniem ZWZA, w tym dokumenty, których rozpatrzenie bądź przedstawienie objęte jest proponowanym porządkiem obrad ZWZA.

Zarząd Spółki wskazuje, iż: (a) do niniejszego raportu nie załączono objętych porządkiem obrad ZWZA sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, gdyż dokumenty te zostały opublikowane przez Spółkę dnia 30 kwietnia 2021 roku; (b) Rada Nadzorcza Spółki, działając zgodnie z postanowieniami Rozdziału II Z. 11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, w dniu 28 maja 2021 roku pozytywnie zaopiniowała kwestie mające być przedmiotem obrad ZWZA jak i projekty uchwał publikowane w załączeniu do niniejszego raportu; (c) Spółka będzie udostępniała wymagane informacje dotyczące ZWZA na stronie internetowej Spółki pod adresem https://ir.libet.pl/ (sekcja Walne Zgromadzenia).
Załączniki
Plik Opis
WZA_Ogloszenie.pdfWZA_Ogloszenie.pdf
WZA_Projekty uchwał.pdfWZA_Projekty uchwał.pdf
WZA_Pełnomocnictwa.pdfWZA_Pełnomocnictwa.pdf
WZA_Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdfWZA_Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf
WZA_dokumenty.pdfWZA_dokumenty.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-02 Thomas Lehmann Prezes Zarządu Thomas Lehmann
2021-06-02 Sławomir Salamon Członek Zarządu Sławomir Salamon
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki