REKLAMA

LETUS CAPITAL: Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

2022-06-21 12:16
publikacja
2022-06-21 12:16
Zarząd Letus Capital S.A. (dalej: "Spółka", ‘Emitent”) z siedzibą w Warszawie w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej: „NWZ”) Spółki zwołanym na dzień 25 maja 2022 roku, które wznowiło obrady 20 czerwca 2022 roku o godz. 12:30. Przedmiotem obrad był punkt 10, 11 i 13 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczący ponownego zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej za 2020 rok i zamknięcie obrad.
Spółka w załączniku do niniejszego raportu przekazuje treść podjętych uchwał. NWZ nie odstąpiło od podjęcia żadnej z rozpatrywanych uchwał o numerze 15 i 16, a ponadto do żadnej z podjętych uchwał nie wniesiono sprzeciwu.
Po zatwierdzeniu przez NWZ sprawozdania finansowego za 2020 r., biegły rewident wyda opinię do sprawozdania finansowego za 2021 r.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
20220621_121637_0000141664_0000143138.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki