REKLAMA

LAUREN PESO POLSKA S.A.: Częściowe zakończenie negocjacji oraz zawarcie umowy dystrybucji

2020-12-01 14:45
publikacja
2020-12-01 14:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 44 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-01
Skrócona nazwa emitenta
LAUREN PESO POLSKA S.A.
Temat
Częściowe zakończenie negocjacji oraz zawarcie umowy dystrybucji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej "Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 31/2020 z dnia 25 września 2020 roku (dot. rozpoczęcia negocjacji z producentem przyłbic ochronnych przenośnych oraz podręcznych aparatów tlenowych) informuje o częściowym zakończeniu negocjacji oraz zawarciu w dniu dzisiejszym umowy ze spółką produkującą sprzęt ratunkowy, dalej: „Umowa”), na mocy której strony nawiązały współpracę w zakresie dystrybucji przez Emitenta produktów oferowanych przez Producenta, tj. przyłbic ochronnych.

Na mocy Umowy strony uregulowały zasady wzajemnej współpracy. Umowa została zawarta na czas oznaczony i obowiązuje do dnia 30 września 2021 roku. Umowa zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.

Zarząd Emitenta przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż zakończenie negocjacji w powyższym zakresie oraz zawarcie Umowy stanowi realizację strategii Emitenta wskazanej w raporcie bieżącym ESPI nr 10/2020 (tj. oferowanie przez Emitenta usług obejmujących pośrednictwo w sprzedaży produktów z branży medycznej), a fakt zawarcia przedmiotowej Umowy może mieć wpływ na wyniki finansowe Emitenta.

Jednocześnie Emitent informuje, iż negocjacje dotyczące podręcznych aparatów tlenowych w dalszym ciągu się toczą. O efektach negocjacji Emitent powiadomi w osobnym komunikacie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-01 Adrian Tabor Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki