REKLAMA

LARQ S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 13 kwietnia 2021 r.

2021-04-13 16:36
publikacja
2021-04-13 16:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-13
Skrócona nazwa emitenta
LARQ S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 13 kwietnia 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 13 kwietnia 2021 r. („NWZ”) obecnych było 4 akcjonariuszy lub ich reprezentantów, którym przysługuje łącznie 5.002.232 akcji, reprezentujących 50,61% kapitału zakładowego oraz inkorporujących prawo do ogółem 8.002.232 głosów, stanowiących 62,11% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Próg 5% głosów na NWZ przekroczyli następujący akcjonariusze:
1. Harbinger Capital Ltd., który wykonywał prawo głosu z 4.297.232 akcji, inkorporujących prawo do 7.297.232 głosów, co stanowiło 91,19% głosów na NWZ i 56,64% w ogólnej liczbie głosów;
2. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, który wykonywał prawo głosu z 600.000 akcji, inkorporujących prawo do 600.000 głosów, co stanowiło 7,50% głosów na NWZ i 4,66% w ogólnej liczbie głosów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-13 Wojciech Byj Prezes Zarządu Wojciech Byj
2021-04-13 Marek Moszkowicz Członek Zarządu Marek Moszkowicz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki