Kredyt samochodowy dla firm. Gdzie go dostać i ile to kosztuje?

Kredyt samochodowy jest jednym ze źródeł finansowania firmy. Wypierany przez inne formy kredytowania oraz leasing, zniknął już z ofert wielu banków. Zapytaliśmy instytucje finansowe o jego dostępność oraz koszty, jakie właściciel własnego biznesu poniesie, zaciągając kredyt na zakup środka transportu.

Kredyt samochodowy jest zobowiązaniem celowym, które przedsiębiorcy mogą zaciągnąć na sfinansowanie zakupu auta, ale również innych pojazdów silnikowych, m.in. skuterów, kładów, motocykli. Właściciel własnego biznesu musi liczyć się z tym, że oprocentowanie często jest ustalane indywidualnie, na podstawie wieku auta, rodzaju pojazdu czy sytuacji finansowej firmy.

Kredyt samochodowy dla firm
Kredyt samochodowy dla firm (YAY Foto)

W celu przeprowadzenia analizy Redakcja Bankier.pl poprosiła banki o wskazanie kosztów, jakie poniesie przedsiębiorca, zaciągając kredyt samochodowy na okres 36 miesięcy na kwotę 80 tys. zł, przy założeniu posiadania 20 proc. wkładu własnego. Celem transakcji jest sfinansowanie zakupu nowego auta osobowego. Kalkulacje otrzymaliśmy od BOŚ, Getin Noble Banku, Idea Banku, BGŻ BNP Paribas, PKO BP oraz Raiffeisen Banku.

Koszt kredytu samochodowego

Rozważając zaciągnięcie kredytu celowego na zakup środka transportu, właściciel własnego biznesu musi liczyć się z poniesieniem kosztu zobowiązania przede wszystkim w postaci naliczonych odsetek oraz prowizji. Dodatkowo jest on zobowiązany do ubezpieczenia przedmiotu kredytu, tj. zawarcia polisy OC/AC z wybranym przez siebie ubezpieczycielem. Żaden z analizowanych banków nie stosuje natomiast ubezpieczenia kredytu.

Oprocentowanie kredytu samochodowego wynosi od 2,75 do 5,89 proc., natomiast prowizja oscyluje w przedziale od 1 do 2 proc. Na najniższy koszt kredytu właściciel własnego biznesu może liczyć w Idea Banku, gdzie odsetki wraz z prowizją wynoszą 4 688,50 zł.

Koszt kredytu samochodowego dla firm - 80 tys. z wkładem własnym 20% na okres 36 miesięcy

Bank

Oprocentowanie

Wysokość mies. raty

Prowizja

Zabezpieczenie

Koszt całkowity *

Idea Bank 2,75% 2352,46 zł

1,5%

powiększa kwotę zadłużenia

ustalane indywidualnie 4 688,50 zł

BOŚ

4,86 % **

2 395,13 zł

1,5% 

płatna osobno

- zastaw rejestrowy,

- przewłaszczenie na zabezpieczeniu,

- cesja praw z polisy AC,

6 225,70 zł

Getin Noble Bank

5,49 % ***

1 951,77 zł

1%

powiększa kwotę zadłużenia

- przewłaszczenie samochodu,

- cesja praw z polisy AC,

6 263,72 zł

BGŻ BNP Paribas

5,89%

1 968,37 zł

1%
potrącana z kwoty kredytu

- przewłaszczenie pojazdu,

- cesja z praw z polisy AC

6 861,26 zł

PKO BP

4,93% ****

2 395,16 zł

2%

płatna osobno

- weksel in blanco z deklaracją wekslową wystawcy i małżonka będącego poręczycielem *****

7 825,76 zł

Raiffeisen Bank

5,16 % ******

2 405,95 zł

2%

płatna osobno

- przewłaszczenie ułamkowej części samochodu,

- cesja praw z polisy AC,

8 219,14 zł

* do kosztów całkowitych należy prowizja oraz wymagane odeski;
**  WIBOR 3M + 3,2% na dzień 13.06.2017 r.; bank przyjmuje oprocentowanie z zakresu WIBOR 1/3/6M + 3,2%-5%;
*** oprocentowanie dla pojazdów nowych, stawka uzależniona od wieku auta;
**** WIBOR 3M + 3,27% na dzień 19.06.2017 r., wysokość marży od 3,27% uzależniona od zdolności kredytowej;
***** gdy kredytobiorca prowadzi działalność jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jest wspólnikiem spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej lub jest komandytariuszem w spółce komandytowej  i pozostaje w ustroju ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej;
****** WIBOR 3M + 3,5% na dzień 16.06.2017 r. dla stałego klienta, w przypadku Noego klienta marża ulega podwyższeniu do 4,5%

Źródło: Bankier.pl, na podstawie kalkulacji banków

Prowizja, w zależności od przyjętych przez bank procedur, może być płatna osobno, potrącana z wypłacanych środków zobowiązania bądź powiększać kwotę kredytu. Jednak w większości przypadków przedsiębiorca musi liczyć się z koniecznością uiszczenia jej przed uruchomieniem kredytu.

Zabezpieczenie zobowiązania

Kredyt samochodowy przeważnie jest tańszym rozwiązaniem niż kredyt obrotowy zaciągany na dowolny cel. W przypadku zobowiązania celowego można liczyć na oprocentowanie w granicach 5 proc., natomiast przy kredycie obrotowym jest to koszt rzędu 8-10 proc. Wynika to przede wszystkim z rodzaju ustanawianych zabezpieczeń. Przeważnie bank udzielający kredytu samochodowego, do czasu całkowitej jego spłaty, zostaje wpisany do dowodu jako współwłaściciel pojazdu. Tym samym za cenę tańszego kredytu przedsiębiorca musi liczyć się z ewentualnymi utrudnieniami w swobodzie dysponowania pojazdem. Natomiast kredyt obrotowy jest rozwiązaniem droższym, ale za to daje większą swobodę w zagospodarowaniu pożyczonymi środkami.

Głównym zabezpieczeniem stosowanym przez banki w przypadku kredytu samochodowego jest zastaw rejestrowy, dokonanie przewłaszczenia na zobowiązaniu oraz cesja praw z polisy AC. Może również wystąpić inny rodzaj zabezpieczenia akceptowany przez bank. Przykładowo w PKO BP przedsiębiorca  jest zobowiązany do podpisania weksla in blanco z deklaracją wekslową wystawcy i małżonka będącego poręczycielem. Przy czym dotyczy to sytuacji, w której kredytobiorca posiada firmę jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jest wspólnikiem spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej lub komandytariuszem w spółce komandytowej oraz pozostaje w ustroju ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej.

Jednakowe zasady dla wszystkich

Większość banków zapytanych o warunki dla stałego oraz nowego klienta, poinformowała o braku rozgraniczenia – proponowana oferta jest jednakowa dla obu typów klinów. Jedynie Raiffeisen Bank stosuje preferencyjne warunki dla stałego klienta, nagradzając go niższą marżą wynoszącą 3,5 proc., kiedy dla nowego klienta stawka wynosi 4,5 proc.

Również Raiffeisen Bank, jako jedyna wśród analizowanych instytucji, stosuje cross-selling przy sprzedaży kredytów samochodowych. Właściciel własnego biznesu, który zdecyduje się na zakupienie ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia „Firma bez strat” oraz założenie rachunku bieżącego może liczyć na dodatkowe obniżenie marży. W przypadku klienta stałego miesięczna rata ulega obniżeniu z 2 405,95 zł do 2370,12 zł. Nowy klient również może liczyć na obniżkę o około 36 zł (z 2442,11 zł do 2405,95 zł).

Kredyt samochodowy a prowadzenie firmy

Zaciągając kredyt samochodowy, właściciel własnego biznesu w koszty prowadzonej działalności może zaliczyć część odsetkową raty oraz poniesione opłaty manipulacyjne związane z udzieleniem zobowiązania. Dodatkowo ma prawo do amortyzacji samochodu zakupionego na kredyt pod warunkiem, że jego przewidywany okres używania będzie dłuższy niż rok oraz będzie wykorzystywany na potrzeby związane z prowadzoną działalnością. Prawo do amortyzacji jest również uzależnione od tego, czy z chwilą zawarcia umowy kredytowej auto staje się własnością przedsiębiorcy i zostaje wprowadzone do majątku firmy jako środek trwały. Natomiast w sytuacji, gdy bank jest współwłaścicielem auta, wówczas możliwość amortyzowania wartości samochodu jest ograniczona do procentowego udziału przedsiębiorcy. Pozostałą część można odpisywać dopiero po spłacie całości zobowiązania. Dodatkowo kredytobiorca przy zakupie auta jest zobowiązany do zapłaty podatku VAT. Należy również zaznaczyć, że w przypadku samochodu osobowego amortyzacji podlega kwota zakupu netto oraz odliczenie 50 proc. VAT-u.

Inne opcje finansowania

Kredyt samochodowy to rozwiązanie pozwalające na rozłożenie kosztów zakupu środka transportu na okres nawet 10 lat. Dzięki temu firma ponosi koszty w postaci miesięcznej raty kredytowej, zamiast jednorazowego obciążenia wydatkiem związanym z zakupem samochodu za gotówkę.

Obecnie jednak niewiele banków posiada w swojej ofercie kredyt samochodowy. Taki produkt nie jest dostępny w City Handlowym, BPS, Credit Agricole, ING Banku Śląskim, Banku Millenium czy Deutsche Banku. W większości instytucji przedsiębiorcy mogą natomiast zaciągnąć alternatywnie kredyt obrotowy, inwestycyjny bądź pożyczkę na dowolny cel. Przykładowo oprocentowanie pożyczki w ING Banku Śląskim dla stałych klientów wynosi  5,81 proc. (WIBOR 6M + 4proc. marży), natomiast miesięczna rata – 1941,58 zł. Również między innymi w Credit Agricole, Banku Pekao oraz mBanku klient może skorzystać z pożyczki, którą wydatkować może na dowolny cel, w tym zakup środka transportu.

Dodatkowo banki, które posiadają w swojej ofercie leasing, zauważają, że przedsiębiorcy chętniej korzystają z tej opcji finansowania niż z kredytu. Daje ona bowiem większe korzyści podatkowe, tj. tarczę podatkową przy leasingu operacyjnym czy atrakcyjniejszą ofertę ubezpieczeniową, którą można objąć cały okres leasingu.  

Katarzyna Rostkowska

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 kumpel19

Jak patrzyłem w salonie finansowanie na nowego rextona to leasing wydał mi się jednak najkorzystniejszy. Nie wiem jeszcze czy będę chciał wykupować auto po zakończeniu leasingu, a kredyt jest jednak bardziej wiążący.

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne