Kredyt obrotowy czy inwestycyjny?

Przedsiębiorcy chętnie korzystają z dostępnych na rynku źródeł finansowania. W zależności od tego, jaki cel firma chce osiągnąć, może sięgnąć po kredyt obrotowy lub inwestycyjny. Przyjrzeliśmy się różnicom i kosztom dwóch podstawowych źródeł finansowania oferowanych przez banki.

Korzystanie z obcych źródeł finansowych dla niejednego przedsiębiorstwa może okazać się koniecznością. Pozwala bowiem na pokrycie bieżących zobowiązań finansowych lub kosztów planowanych inwestycji. Finansowanie działalności gospodarczej może przybrać różne formy – salda debetowego, klasycznego kredytu, leasingu, pożyczki hipotecznej czy zadłużenia na karcie kredytowej. Do jednych z popularniejszych należą jednak kredyt obrotowy oraz inwestycyjny. Z najnowszego raportu Narodowego Funduszu Gwarancyjnego „Finansowanie działalności przez MŚP w Polsce" wynika, że z kredytów bankowych korzysta 20 proc. firm z sektora MŚP. Natomiast według badania opinii przeprowadzonego przez Keralla Research na zlecenie Biura Informacji Kredytowej, również mikroprzedsiębiorstwa chętnie wspierają się instrumentami zewnętrznymi, najczęściej korzystając ze wsparcia kredytem. Ponad 73 proc. z nich uruchamia zewnętrzne środki finansowe wyłącznie w określonych sytuacjach, najwięcej, bo 40,1 proc., ankietowanych sięga po nie tylko przy okazji inwestycji lub dla bezpieczeństwa regulowania swoich bieżących wydatków.

Sprawdziliśmy podstawowe różnice pomiędzy kredytem obrotowym a inwestycyjnym, przykładowe koszty oraz warunki, na jakich przedsiębiorca możne otrzymać wsparcie.

Kredyt obrotowy czy inwestycyjny?
Kredyt obrotowy czy inwestycyjny?

Kredyt obrotowy czy inwestycyjny?

Wybierając odpowiednie źródło finansowania, przedsiębiorca musi przede wszystkim ustalić cel, na który planuje przeznaczyć środki. Kredytem obrotowym finansuje się bieżące potrzeby firmy, m.in. zakup towarów, materiałów czy regulowanie bieżących zobowiązań wobec dostawców. Zapewnia firmom płynność finansową, a czasem jest ratunkiem przed zatorami płatniczymi, które mogą pogorszyć funkcjonowanie firmy lub doprowadzić do jej bankructwa. Należy pamiętać, że jest to zobowiązanie udzielane na krótki okres czasu, najczęściej od 12 do 24 miesięcy.

Z kolei zaciągniecie kredytu inwestycyjnego powinno być rozważone przez przedsiębiorcę, gdy planuje realizację poważnych, długoterminowych inwestycji. Zapewnia on bowiem środki finansowe w długim horyzoncie czasowym. Kredyt inwestycyjny służy zakupom aktywów, które napędzają rozwój i zapewniają firmie przewagę rynkową. W tym miejscu należy podkreślić, że o ile kredyt obrotowy może zostać zaciągnięty na dowolny cel, o tyle inwestycyjny jest zobowiązaniem o charakterze celowym, które można przeznaczyć na np. zakup linii produkcyjnej, nabycie nieruchomości czy samochodu. Kolejną różnicą w stosunku do kredytów obrotowych, oprócz celu, jest także okres, na jaki udzielane są kredyty inwestycyjne. Jest to bowiem finansowanie o charakterze długoterminowym (nawet 15 lat), co umożliwia prowadzenie budowy czy modernizacji firmy.

Oba rodzaje kredytów charakteryzują się dużą elastycznością. Można dzięki nim sfinansować niemal każdą potrzebę firmy. Należy jednak mieć na uwadze, że większość banków dobiera warunki finansowe pod konkretnego klienta. Oznacza to, że w sytuacji, gdy firma dysponuje większą zdolnością kredytową, może liczyć na korzystniejsze warunki niż przedsiębiorstwo z gorszymi wynikami finansowymi. Ostateczna oferta przedstawiona firmie będzie uzależniona również od ryzyka finansowania danego przedsięwzięcia, kwoty kredytu, okresu spłaty oraz jakości proponowanych, prawnych zabezpieczeń.

Ile kosztuje kredyt bankowy? Symulacja

Z punktu widzenia przedsiębiorcy starającego się o kredyt najistotniejszy jest jego koszt, tj. oprocentowanie, prowizja oraz opłaty dodatkowe. W warunkach dużej konkurencji na rynku bankowym, wysokość tych elementów bardzo często jest przedmiotem negocjacji pomiędzy bankiem i przedsiębiorcą. Poprosiliśmy instytucje o kalkulacje kosztów kredytu bankowego na okres 18 miesięcy.

Założyliśmy, że klientem jest przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą od 24 miesięcy, który potrzebuje środków w wysokości 25 tys., przy czym posiada 20 proc. wkładu własnego. Sprawdziliśmy, czy w przypadku chęci zakupu samochodu osobowego, warto rozważyć zaciągniecie gotówki na dowolny cel, czy może zaciągnąć zobowiązanie celowe. Poglądowe oferty otrzymaliśmy od Alior Banku, BGŻ BNP Paribas, Banku BPS, Credit Agricole, Idea Banku, ING Banku Śląskiego, PKO BP oraz Plus Banku.

Przedsiębiorcy, którzy planują zaciągniecie kredytu obrotowego, muszą liczyć się z oprocentowaniem od 4 do 9,66 proc. Najniższą stawkę mogą otrzymać w Alior Banku - 4 proc. oraz Banku BPS - 4,23 proc. (jednak należy mieć na uwadze, że jest to oprocentowanie poglądowe, które zależy od oceny zdolności i wiarygodności kredytowej klienta). W PKO BP można liczyć na oprocentowanie w wysokości 6,01 proc., natomiast w Idea Banku – 7,29 proc.

Dodatkowy koszt stanowi prowizja, która waha się w przedziale od 1 do nawet 5 proc. W zależności od wewnętrznych regulacji banków, może być ona płatna osobno, powiększać kwotę kredytu brutto lub ją pomniejszać. Dodatkowo przedsiębiorca zaciągając kredyt powinien zapoznać się z innymi opłatami związanymi z kredytem np. koszt prowadzenia rachunku, jeśli jest wymagany czy wysokością prowizji od niewykorzystanych środków, która może wynosić 3 proc.

Przykładowe kalkulacje kredytu na dowolny cel na 20 tys. zł, na okres 18 miesięcy

Bank

Oprocentowanie

Prowizja

Zabezpieczenie

Ubezpieczenie

Opłaty dodatkowe

Alior Bank

4%

1%

pomniejsza kwotę kredytu

gwarancja COSME brak obowiązek otwarcia rachunku bieżącego

BGZ BNP Paribas

9,23%*

3%** zwiększa kwotę kredytu brutto

brak

dobrowolne

obowiązek otwarcia rachunku bieżącego

Bank BPS

4,23***

1,5% kredytowana lub płatna osobno

brak

brak

prowizja od niewykorzystanych środków 3%

Idea Bank

7,29%

2,99% płatna osobno

brak

brak

brak

ING Bank Śląski

9,66%****

2% min. 200 zł
płatność - wybór klienta

brak

dobrowolne

brak

PKO BP

6,01%*****

od 2%
płatna osobno

brak

brak

prowizja od niewykorzystanych środków 0,006% dziennie

Plus Bank

6,73%******

5%
pomniejsza kwotę kredytu

- weksel in blanco
- pełnomocnictwo do rachunku
- gwarancja de minimis

brak

- opłata za rozpatrzenie wniosku - 100 zł
- prowizja od niewykorzystanych środków 0,3%

*oprocentowanie WIBOR 3M + marża od 7,5 proc. w wariancie bez ubezpieczenia i zabezpieczenia kredytu; dostępne są również warianty: zabezpieczony i ubezpieczony - marża od 2 proc., zabezpieczony bez ubezpieczenia - marża od 5 proc., niezabezpieczony z ubezpieczeniem - marża od 4,5 proc.
** prowizja 2 proc. przy kredycie zabezpieczonym, 3 proc. w opcji bez zabezpieczenia,
***oprocentowanie WIBOR + marża banku min. 2,50 proc., ostateczna wysokość marży jest ustalana po dokonaniu pełnej ocenie zdolności i wiarygodności kredytowej klienta,
****oprocentowanie WIBOR 1M + marża banku 8 proc.
*****oprocentowanie WIBOR 3M + marża banku 4,28 proc.
******oprocentowanie WIBOR 3M + marża banku 5 proc.

Źródło: Bankier.pl, na podstawie kalkulacji banków

Przyglądając się oprocentowaniu kredytów inwestycyjnych, widać, że w ich przypadku banki proponują niższe stawki niż przy kredytach obrotowych średnio o 2 proc. Między innymi BGŻ BNP Paribas oferuje 9,23 proc. przy kredycie obrotowym, natomiast zaciągając zobowiązanie celowe, przedsiębiorca może liczyć na 6,23 proc. Niższe oprocentowanie banki rekompensują sobie przeważnie dłuższym okresem kredytowania, na jaki firmy zaciągają kredyt inwestycyjny. Jeśli chodzi o wysokość prowizji, wynosi ona od 1,5 do 5 proc.

Przykładowe kalkulacje kredytu inwestycyjnego na 20 tys. zł, na okres 18 miesięcy

Bank

Oprocentowanie

Prowizja

Zabezpieczenie

Ubezpieczenie

Opłaty dodatkowe

BGŻ BNP Paribas

6,23%*

2% płatna osobno

- hipoteka

- zastaw

brak

prowizja od niewykorzystanych środków min. 3%

Bank BPS

4,23%**

2%

- hipoteka

- zastaw na przedmiocie finansowania

brak

prowizja od niewykorzystanych środków 3%

Credit Agricole

5,73%***

od 1,5% min. 200 zł
płatna osobno lub kredytowana

- przewłaszczenie finansowanego środka trwałego

brak

brak

Idea Bank

5,25%

2,99%

- zastaw

- przewłaszczenie

- opcjonalnie hipoteka

brak

brak

ING Bank Śląski

7,81%****

2,5% min. 200 zł
płatność - wybór klienta

brak

dobrowolne

brak

PKO BP

5,46%*****

od 1,5%
płatna osobno

brak******

brak

prowizja od niewykorzystanych środków 0,006% dziennie

Plus Bank

6,73%*******

5%
pomniejsza kwotę kredytu

- weksel in blanco
- pełnomocnictwo do rachunku
- gwarancja de minimis

brak

- opłata za rozpatrzenie wniosku - 100 zł
- prowizja od niewykorzystanych środków 0,3%

*oprocentowanie WIBOR 3M+ marża od 4,5 proc.
**oprocentowanie WIBOR + marża banku min. 2,50 proc., ostateczna wysokość marży jest ustalana po dokonaniu pełnej ocenie zdolności i wiarygodności kredytowej klienta,
***oprocentowanie WIBOR 3M + marża banku min. 4 proc.
****oprocentowanie WIBOR 6M + marża banku min. 6 proc.
*****oprocentowanie WIBOR 3M + marża banku min. 3,73 proc.
****** bez zabezpieczeń do kwoty 500 tys. zł
*******oprocentowanie WIBOR 3M + marża banku 5 proc.

Źródło: Bankier.pl, na podstawie kalkulacji banków

Formalności, ale do przejścia

Zasady udzielania kredytu obrotowego często są prostsze niż w przypadku kredytów inwestycyjnych. Banki nie wymagają od przedsiębiorców dostarczenia szeregu dokumentów finansowych firmy czy biznesplanu, który przedstawiałby opis zamierzonej inwestycji. Dzięki czemu decyzja kredytowa może być wydana nawet w tym samym dniu, w którym został złożony wniosek kredytowy. Sprawa jest również prostsza w przypadku wymaganych zabezpieczeń. Kredyt obrotowy przeważnie jest udzielany bez konieczności ustanawiania zabezpieczeń. Jest to wielkie ułatwienie szczególnie dla firmy rozpoczynających działalność, które nie posiadają jeszcze własnego majątku.

Przedsiębiorcy, którzy planują kredyt inwestycyjny, muszą liczyć się z koniecznością dostarczenia kompletu dokumentów finansowych firmy z poprzednich lat, przygotowania biznesplanu i prognoz finansowych. Jednocześnie muszą być świadomi tego, że decyzja kredytowa uzależniona jest przede wszystkim od oceny planowanej inwestycji. Dodatkowo muszą zadbać o odpowiednie zabezpieczenie, które przekona bank do pożyczenia środków finansowych. Najczęstszym rozwiązaniem jest zastaw na finansowanym środku trwałym, hipoteka bądź przewłaszczenie.

Dodatkowo w przypadku kredytu inwestycyjnego banki przeważnie wymagają wkładu własnego, który musi być zaangażowany przed wypłatą kredytu, np. wpłacony na poczet zakupu środka trwałego. Z taką sytuacją nie mają do czynienia przedsiębiorcy zaciągający kredyt obrotowy.  

Jak obniżyć marżę? Negocjuj stawkę

W ofercie banków bardzo często spotkamy przedział cenowy, w którym oscyluje wysokość marży składającej się na oprocentowanie kredytu. Jest ona dobierana przez bank, w zależności od indywidualnej oceny klienta. Jednak na całkowity koszt zobowiązania mogą również wypływać produkty dodatkowe nabywane w ramach cross sellingu.

Między innymi standardowa marża kredytu obrotowego w BGŻ BNP Paribas wynosi 7,5 proc., natomiast jeśli klient zdecyduje się na dobranie ubezpieczenia lub zaproponuje zabezpieczenie zobowiązania, ulegnie ona zmniejszeniu:

  • marża od 2,0 proc. w przypadku kredytu zabezpieczonego z ubezpieczeniem,
  • marża od 5,0 proc. w przypadku kredytu zabezpieczonego bez ubezpieczenia,
  • marża od 4,5 proc. w przypadku kredytu niezabezpieczonego z ubezpieczeniem,
  • marża od 7,5 proc. w przypadku kredytu niezabezpieczonego bez ubezpieczenia.

Koszt ubezpieczenia na życie Carfid, który gwarantuje uzyskanie niższej marży to odpowiednio 0,13 proc. miesięcznie – ubezpieczenie na życie oraz 0,25 proc. miesięcznie – ubezpieczenie na życie i poważne zachorowania.

Kredyty bankowe nie są tanim źródłem finansowania, jednak niekiedy przedsiębiorstwo nie ma innej opcji, jak posiłkować się obcą gotówką. W takiej sytuacji ważne jest, aby przeanalizować poszczególne cechy danej oferty bankowej, które bezpośrednio wpływają na stopień jej atrakcyjności. Bez względu na to, czy interesuje nas kredyt obrotowy, czy inwestycyjny, istotne będzie oprocentowanie, wysokość prowizji oraz okres kredytowania. Dodatkowo należy pamiętać, że oprocentowanie kredytu inwestycyjnego jest przeważnie niższe od obrotowego, co związane jest z dłuższym okresem, na jaki przedsiębiorcy zaciągają tą formę zobowiązania. Co warto również podkreślić, z biegiem lat banki uprościły procedury i formalności, jakie trzeba spełnić, aby móc starać się o kredyt bankowy. Dzięki czemu są one łatwiej dostępne nawet dla firmy, która dopiero rozpoczyna swoją działalność.

Katarzyna Rostkowska

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
0 0 wc_

"Dodatkowo należy pamiętać, że oprocentowanie kredytu inwestycyjnego jest przeważnie niższe od obrotowego, co związane jest z dłuższym okresem, na jaki przedsiębiorcy zaciągają tą formę zobowiązania." - jest błąd w tym stwierdzeniu.

! Odpowiedz
0 0 orle

Proszę napisać, na czym polega błąd w stwierdzeniu, że "oprocentowanie kredytu inwestycyjnego jest przeważnie niższe od obrotowego, co związane jest z dłuższym okresem, na jaki przedsiębiorcy zaciągają tą formę zobowiązania."

! Odpowiedz
0 4 wc_ odpowiada orle

Oprocentowanie kredytu inwestycyjnego jest niższe od obrotowego dla ofert, które Pani porównała dla takiego samemu okresu 18 miesięcy. Niższa cena kredytu inwestycyjnego wynika głównie z niższego ryzyka banku, bo finansowanie jest celowe i mogą istnieć dodatkowe zabezpieczenia.
Nie jest prawdą, że w związku z dłuższym okresem finansowania oprocentowanie kredytu inwestycyjnego będzie niższe od obrotowego, bo w obecnych warunkach im dłuższa perspektywa finansowania tym droższy pieniądz. Po pierwsze - proszę spróbować pozyskać oferty na perspektywę finansowania 5 lat w dwóch wariantach. O ile ofertę na finansowanie inwestycyjne 5 lat Pani dostanie, to na pewno nie dostanie Pani oferty na finansowanie 5-letnie kredytem obrotowym. Po drugie - koszt pieniądza będzie wyższy w finansowaniu 5-letnim inwestycyjnym niż w odnawianym np. co rok finansowaniu obrotowym, dlatego stwierdzenie, które wymieniłem jest błędne z powyższych dwóch powodów.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne