REKLAMA

Leasing kontra kredyt: co łatwiej zaciągnąć?

Katarzyna Rostkowska2017-03-27 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2017-03-27 06:00

Leasingowanie sprzętu już od pierwszego dnia prowadzenia działalności oraz uproszczone procedury – taką ofertę można znaleźć w większości firm leasingowych. Żeby móc wnioskować o kredyt, firma powinna jednak działać na rynku co najmniej od pół roku oraz pochwalić się nienaganną kondycją finansową. Sprawdzamy, jakie dokumenty należy złożyć, wnioskując o leasing oraz ile trwa rozpatrzenie wniosku.

W zależności od zapotrzebowania firmy na źródła finansowania – czy to będzie kredyt czy leasing, przedsiębiorca musi spełnić kryteria określone wewnętrznymi procedurami instytucji finansowych. Wnioskując o kredyt, należy liczyć się z tym, że większość banków wymaga prowadzenia działalności od co najmniej 6 miesięcy, a wraz z wnioskiem klient jest zobowiązany dostarczyć komplet dokumentów formalno-prawnych oraz finansowych. Tylko nieliczne banki, m.in. Idea Bank, ING Bank Śląski, mBank czy PKO BP udzielają kredytu od pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej, a jeszcze mniej wyłącznie na podstawie złożonego wniosku.

Redakcja Bankier.pl postanowiła wziąć na warsztat procedury leasingowe. Zapytaliśmy instytucje finansowe o wymagania stawiane nowym oraz aktualnym klientom, jaki jest czas rozpatrywania wniosku i jakimi kanałami można je składać.  

Leasing od pierwszego dnia działalności

Instytucje finansowe specjalizujące się w produktach leasingowych, które są stosunkowo nową formą finansowania, w dalszym ciągu muszą walczyć o pozyskanie nowego klienta. Oferta leasingowa nie należy do tanich, z drugiej jednak strony daje leasingobiorcy możliwość zaliczenia do kosztu uzyskania przychodu całości czynszu leasingowego, opłaty wstępnej oraz innych opłat związanych z użytkowaniem przedmiotu. Firmy leasingowe robią wszystko, aby ich oferta była atrakcyjniejsza i łatwiej dostępna niż uzyskanie kredytu firmowego. Wśród instytucji finansowych, które podzieliły się informacjami na temat procesu rozpatrywania wniosku leasingowego, znalazł się Europejski Fundusz Leasingowy, Getin Leasing, Idea Leasing oraz mLeasing.  

Większość instytucji finansowych udziela leasingu firmom już od pierwszego dnia prowadzenia działalności. Jednak nie wszyscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z takiej oferty. Wewnętrzne procedury określają bowiem, w jakiej branży firma musi działać oraz o jaki przedmiot wnioskować, aby otrzymać leasing na nowo otwartą działalność. EFL finansuje startupy z branży medycznej. Pozostali przedsiębiorcy mogą o niego wnioskować już po 6 miesiącach od założenia firmy. Dodatkowo pożądanymi klientami są bardziej doświadczeni przedsiębiorcy z branży medycznej, prawnicy, architekci czy przedsiębiorcy posiadający działalność usługową w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych. Mogą oni liczyć na przychylniejsze podejście do złożonego przez nich wniosku oraz uproszczone procedury.

Getin Leasing również nie określa minimalnego okresu prowadzenia działalności gospodarczej, w przypadku gdy przedmiotem leasingu są samochody do 3,5 ton, wózki widłowe oraz sprzęt medyczny. Podobną politykę ma Idea Leasing, który zapewnia finansowanie zarówno dużym firmom, jak i startupom już od pierwszego dnia ich działalności. Specjalizuje się głównie w leasingu środków transportu ciężkiego, finansowaniu pojazdów lekkich, maszyn oraz urządzeń dla budownictwa, rolnictwa, przemysłu spożywczego czy medycznego. Dodatkowo wśród preferowanych grup znalazły się podmioty wykonujące wolne zawody, m.in. lekarze, branża medyczna oraz rolnicy.

mLeasing nie stosuje przepisów dotyczących minimalnego okresu prowadzenia działalności wyłącznie przy finansowaniu pojazdów do 3,5 ton. W pozostałych przypadkach przedsiębiorca musi działać na rynku przez co najmniej 1,5 roku bądź - jeśli funkcjonuje w branży medycznej - może starać się o leasing z chwilą nabycia uprawnień do wykonywania zawodu.

Uproszczone procedury

Klienci mogą liczyć na uproszczone procedury w przypadku wnioskowania o sprzęt znajdujący się na liście preferowanych przedmiotów przez instytucje finansującą (np. samochody osobowe), sprzęt o niewielkiej wartości bądź w przypadku posiadania niskiego zaangażowania kredytowego. Z procedur uproszczonych mogą również skorzystać aktualni klienci danego leasingodawcy. Standardowo firmy te wymagają złożenia wyłącznie wniosku leasingowego oraz podpisania zgód na sprawdzenie klienta w bazach dłużników. W przypadku kredytu procedura jest bardziej skomplikowana. Na uproszczone procedury mogą liczyć wyłącznie aktualni klienci banku posiadający m.in. rachunek firmowy. Przy czym uproszczenie procedur kredytowych polega wyłącznie na rezygnacji z wymogu dostarczenia niektórych dokumentów czy skróceniu czasu oczekiwania na decyzję kredytową.

Europejski Fundusz Leasingowy podejmuje decyzje o zastosowaniu uproszczonych lub standardowych procedur w zależności od przedmiotu leasingu oraz jego wartości. W przypadku procedury uproszczonej dokumenty finansowe nie są wymagane. Natomiast jeśli konieczne jest rozpatrzenie wniosku w standardowym trybie, przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia:

 • dokumentów formalno–prawnych właściwych dla formy prawnej prowadzonej działalności (jednoosobowa działalność gospodarcza – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z CEiDG, spółka cywilna –  zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z CEiDG oraz umowa spółki, pozostałe formy prawne – opis z KRS);
 • dokumentów finansowych za wskazany okres obrachunkowy w zależności od finansowanej transakcji  (uproszczona księgowość – oświadczenie z biura księgowego o przychodach i dochodach lub zestawienie z KPiR lub uproszczona informacja finansowa,  ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – wydruk z ewidencji przychodów lub oświadczenie o uzyskanym przychodzie lub deklaracje VAT, karta podatkowa – decyzja z US o wysokości karty podatkowej, pełna księgowość – bilans oraz rachunek zysków i strat);
 • zaświadczenia z ZUS-u/US o niezaleganiu (mogą być wymagane przy wysokich kwotach transakcji).

Większość procedur stosowanych przez Idea Leasing wymaga od klienta wyłącznie dostarczenia wniosku. Dodatkowo, w zależności od przyjętej procedury, może zostać poproszony o wypełnienie dokumentu Informacja o kliencie. Pełna procedura stosowana jest natomiast przy wyższym zaangażowaniu i wymaga od leasingobiorcy złożenia:

 • dokumentów podatkowych (PIT lub CIT) oraz finansowych za dwa ubiegłe lata;
 • dokumentów finansowych za okres bieżący (uproszczona księgowość – kopia lub wydruk z KPiR, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – wydruk z ewidencji przychodów, karta podatkowa – decyzja z US o wysokości karty podatkowej, pełna księgowość – rachunek zysków i strat, F-01 oraz bilans;
 • informacji o zobowiązaniach;
 • pełnego sprawozdania finansowego oraz dokumentów finansowych podmiotów powiązanych w przypadku dużego wnioskowanego zaangażowania.

W przypadku złożenia wniosku w Getin Leasing przedsiębiorca również może liczyć na procedurę uproszczoną. Kiedy jednak zajdzie potrzeba zastosowania procedury standardowej, zostanie on zobowiązany do przedstawienia: 

 • dokumentów formalno-prawnych właściwych dla formy prawnej prowadzonej działalności;
 • PIT/ CIT za ubiegły rok obrachunkowy;
 • zaświadczenia z ZUS-u/US o niezaleganiu;
 • dokumentów finansowych za zakończony rok oraz okres bieżący: uproszczona księgowość – deklaracja VAT 7 lub podsumowanie KPiR, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – wydruk z ewidencji przychodów, karta podatkowa – decyzja z US o wysokości karty podatkowej, pełna księgowość – rachunek zysków i strat, F-01, sprawozdanie z przepływów pieniężnych.

Kredyt dla firm: jakie dokumenty? Pytamy banki o procedury

Kredyt dla firm: jakie dokumenty? Pytamy banki o procedury

Planujesz zaciągniecie kredytu firmowego, ale przerażają cię procedury z tym związane. Nie masz czasu na szukanie informacji o wymaganych przez bank dokumentach. Redakcja Bankier.pl pyta o procedury Idea Bank, ING Bank Ślaski, Nest Bank, PKO BP oraz inne instytucje.

Czytaj dalej...

Decyzja leasingowa w kilka minut

Przedsiębiorcy rozważający złożenie wniosku leasingowego mają do dyspozycji różne kanały, za pomocą których mogą wnioskować o przyznanie finansowania. Podobnie jak w przypadku procedur kredytowych, nie wszystkie instytucje finansowe umożliwiają złożenie wniosku inną drogą niż za pośrednictwem doradcy. Taka sytuacja ma miejsce między innymi w Europejskim Funduszu Leasingowym, gdzie klient może wnioskować o przyznanie leasingu za pośrednictwem doradcy finansowego EFL, w sieci autoryzowanych przedstawicieli oraz u wybranych dostawców współpracujących z EFL.

Złożony wniosek może zostać rozpatrzony nawet w ciągu 15 minut. Jednak czas oczekiwania na decyzję uzależniony jest przede wszystkim od rodzaju przedmiotu leasingu oraz jego wartości. Idea Leasing również umożliwia klientowi złożenie wniosku jedynie za pośrednictwem standardowych kanałów, tj. w oddziałach Idea Leasing, u autoryzowanych przedstawicieli i partnerów oraz w placówkach Idea Banku. Natomiast decyzja leasingowa zostaje przekazana klientowi najpóźniej do 24 godzin. Getin Leasing także w tej kwestii nie wprowadza innowacji – klient w celu złożenia wniosku jest zmuszony skontaktować się z doradcą. Decyzja leasingowa, której przedmiotem jest sprzęt o niskiej wartości, jest wydawana od kilku minut do dwóch godzin. W przypadku transakcji o wyższym zaangażowaniu okres ten może wydłużyć się nawet do kliku dni.

Jedynie mLeasing daje możliwość złożenia wniosku leasingowego za pośrednictwem strony internetowej mleasing.pl lub mbank.pl. Dodatkowo o przedmiot leasingu można wnioskować w oddziałach instytucji finansowej oraz u dostawców, z którymi została podjęta współpraca. Jeśli chodzi o kwestię rozpatrzenia wniosku mLeasing większość decyzji wydaje automatycznie. Jedynie dla transakcji, które wykraczają poza procedurę uproszczoną, czas oczekiwania może wydłużyć się do 3 dni.

Jaka jest minimalna kwota leasingu?

W przypadku chęci zaciągnięcia kredytu firmowego przedsiębiorca musi wziąć pod uwagę określoną  procedurami minimalną kwotę zobowiązania udzielaną przez bank. Przy kredytach obrotowych może ona się wahać od 1000 zł do 10 000 zł, natomiast w przypadku kredytu inwestycyjnego nawet osiągnąć poziom 20 000 zł. Przeważnie jednak takie ograniczenie nie stanowi większego problemu dla przedsiębiorców, którzy wnioskując o kredyt, liczą na przyznanie znacznie wyższych kwot.

Zawierając transakcję leasingową, klienci mogą również spotkać się z podobnymi wytycznymi, jednak są one stosowane znacznie rzadziej niż w przypadku kredytów. Wśród badanych instytucji mLeasing oraz Getin Leasing wskazały, że nie stosują minimalnej kwoty, a każda transakcja oceniana jest indywidualnie z uwzględnieniem potrzeb klienta oraz jego potencjału. W EFL wniosek nie zostanie rozpatrzony, jeśli wartość przedmiotu leasingu nie przekroczy wartości 1000 zł, natomiast Idea Leasing taki próg ustalił dla kwoty 15 000 zł. W przypadku leasingu minimalna kwota transakcji stanowi większe utrudnienie dla firmy. Może okazać się, że wyleasingowanie np. sprzętu komputerowego o wartości 5000 zł nie będzie możliwe w każdej instytucji finansowej. Dlatego rozważając leasing, warto wcześniej zasięgnąć informacji u leasingodawców.

Procedury leasingowe są mniej skomplikowane od procedur kredytowych. Również wydanie decyzji leasingowej jest znacznie sprawniejsze – wynosi od kilku minut do paru dni, podczas gdy klienci zaciągający kredyt oczekują nawet do 14 dni roboczych. Jest to wynik kalkulacji ryzyka. Banki, pożyczając środki pieniężne, dokładnie sprawdzają kondycję finansową kredytobiorcy oraz jego możliwości związane z regulowaniem zobowiązań. Stąd konieczność dostarczenia sprawozdań finansowych firmy oraz wydłużony czas oczekiwania na decyzję kredytową.

Natomiast w przypadku leasingu przedmiot transakcji pozostaje własnością leasingodawcy przez cały okres umowy, a klient ma prawo wyłącznie do odpłatnego z niego korzystania. Leasingowana maszyna czy środek transportu stanowią jednocześnie zabezpieczenie kontraktu leasingowego. Jeśli kondycja firmy się pogorszy i nie będzie ona w stanie dokonywać spłat, przedmiot leasingu zostanie jej odebrany. Natomiast środki z jego sprzedaży pomniejszą wartość wymaganych należności wobec leasingodawcy. Odzyskanie długu w przypadku kredytu, który nie został zabezpieczony rzeczowymi środkami trwałymi, niewątpliwie jest procesem dłuższymi i bardziej skomplikowanym.

Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (5)

dodaj komentarz
sputnik12
To w zależności czy jesteś przedsiębiorcą czy osobą indywidualną :P Przynajmniej tak mi się wydaje, że jak chce wziąć do spółki auto w leasing to idę do EFL a jak kredyt na auta prywatne to do CA...
olekmichalski
Znalazłem ciekawy artykuł na temat leasingu. Dla zainteresowanych link https://mail4business.pl/leasing-na-czym-polega-i-jakie-sa-jego-rodzaje
doradcakredytmarket
Dzień dobry, procedura ubiegania się o kredyt dla firm nie musi być czasochłonna i skomplikowana. Co więcej, nie musi kosztować dużo. Wiemy, że do tego przyzwyczaiły przedsiębiorców banki i różne instytucje pozabankowe, ale jako byli bankowcy chcemy to podejście zmienić! Wychodząc na przeciw oczekiwaniom przedsiębiorców Kredyt Market Dzień dobry, procedura ubiegania się o kredyt dla firm nie musi być czasochłonna i skomplikowana. Co więcej, nie musi kosztować dużo. Wiemy, że do tego przyzwyczaiły przedsiębiorców banki i różne instytucje pozabankowe, ale jako byli bankowcy chcemy to podejście zmienić! Wychodząc na przeciw oczekiwaniom przedsiębiorców Kredyt Market przygotował ofertę, dzięki której środki na rozwój firmy można pozyskać nie wychodząc z domu. Przedsiębiorców prowadzących swój biznes od 2 lat zapraszamy do skorzystania z pożyczki na rozwój firmy w Kredytmarket.com. Kwota, jaka oferujemy to od 10 do 50 tysięcy na okres od 3 do 6 miesięcy. Oprocentowanie wynosi 9,5% w skali roku, a prowizja jedynie 2,5%. Nie ma żadnych dodatkowych, ukrytych opłat ani ubezpieczeń. Cały proces jest elektroniczny, szybki i, co najważniejsze, bez konieczności dostarczania jakichkolwiek dokumentów. W oparciu o dane podane w trakcie wypełniania wniosku, nasz algorytm wylicza zdolność kredytową. Dzięki temu finalną decyzję z propozycją kwoty pożyczki dostajesz w ciągu 15 minut na maila. Po 2 dniach od zatwierdzenia warunków umowy otrzymasz środki na wskazane konto bankowe. Po dokładne wyliczenia zapraszamy do zakładki kalkulator na naszej stronie https:/kredytmarket.com/
~Leasing_w_odwrocie
https://ukladankapodatkowa.wordpress.com/2017/03/14/czy-leasing-odejdzie-do-lamusa/
~fred
Łatwiej to jest zaciągnac babe do łóżka

Powiązane: Leasing

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki