Kopex ma porozumienie odnośnie warunków restrukturyzacji zadłużenia finansowego (opis)

2016-09-07 13:36
publikacja
2016-09-07 13:36

Kopex podpisał porozumienie w zakresie kluczowych warunków restrukturyzacji zadłużenia finansowego spółki i jej wybranych firm zależnych - podał Kopex w komunikacie.

Podpisanie porozumienia stanowi zakończenie negocjacji Kopeksu oraz spółek zależnych: Kopex - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów, Kopex Machinery, Fabryka Maszyn i Urządzeń Tagor, Śląskie Towarzystwo Wiertnicze Dalbis, Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne - Maszyny Górnicze, Kopex Hydraulika Siłowa, Elgór+Hansen z bankami PKO BP, Pekao, ING, BGŻ BNP Paribas, HSBC Bank Polska, Deutsche Bank Polska i Raiffeisen oraz z inwestorem, TDJ Equity IV.

"Przewiduje się, iż przygotowanie kompletnej dokumentacji restrukturyzacyjnej i zawarcie umowy restrukturyzacyjnej powinno nastąpić w terminie do 30 listopada 2016 r." - napisano w raporcie.

Przewidywany okres restrukturyzacji zadłużenia finansowego to pięć lat (do końca grudnia 2021 roku).

Restrukturyzacja będzie dotyczyć kredytów udzielonych przez PKO BP, Pekao, ING Bank Śląski, BGŻ BNP Paribas, HSBC (istniejących na dzień 25 lutego 2016 r.) powiększonych o roszczenia zwrotne powstałe do momentu porozumienia.

"Łączna wartość takiej ekspozycji kredytowej oraz roszczeń zwrotnych wynosi ok. 620 mln zł" - podał Kopex.

Kwotę tę podzielono na transze - pierwszą, w wysokości ok. 175 mln zł, drugą - ok. 260 mln zł i trzecią - ok. 185 mln zł.

Restrukturyzacja będzie też dotyczyć ekspozycji gwarancyjno-akredytywowej banków Deutsche Bank Polska, PKO BP, Raiffeisen i ING o łącznej wartości ok. 28 mln zł.

"Pierwsza transza zadłużenia będzie podlegać refinansowaniu w drodze emisji przez emitenta, inną spółkę lub spółki z grupy emitenta obligacji lub innego instrumentu, które (...) będą mogły podlegać odkupieniu przez inwestora lub podmiot wskazany przez inwestora za cenę uzależnioną od wyników restrukturyzacji oraz ceny sprzedaży akcji Kopex - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów (jeśli dojdzie do takiej sprzedaży)" - napisano w komunikacie.

Obligacje zostaną wyemitowane na okres do końca grudnia 2021 r. i nie będą podlegały wcześniejszej harmonogramowej spłacie.

Druga transza zostanie przypisana do Kopex-PBSz i będzie spłacana zgodnie z harmonogramem rozpoczynającym się w 2018 r. ze środków z działalności Kopex-PBSz, ewentualnie zostanie dokonana jednorazowa spłata z wpływów z ewentualnej sprzedaży Kopex-PBSz.

Z kolei trzecia transza zostanie przypisana do Kopeksu lub spółek zależnych innych niż Kopex-PBSz. Zostanie zabezpieczona w całości na akcjach i majątku Kopex Machinery i Elgór+Hansen, a także częściowo w drodze poręczenia udzielonego przez podmiot z grupy TDJ w kwocie do 125 mln zł na okres do 30 czerwca 2022 r.

Około 60 mln zł z trzeciej transzy zostanie spłacone niezwłocznie po podpisaniu umowy restrukturyzacyjnej ze środków pochodzących ze spłaty pożyczek i zobowiązań przez podmioty powiązane z Krzysztofem Jędrzejewskim, a około 125 mln zł ma podlegać spłacie zgodnie z harmonogramem rozpoczynającym się w 2019 r. ze środków z działalności Kopeksu lub spółek zależnych, poza Kopex-PBSz.

Transza ta ma podlegać całkowitej obowiązkowej spłacie w przypadku ewentualnej sprzedaży Kopex Machinery i Elgór+Hansen na rzecz Famuru.

Po zawarciu umowy restrukturyzacyjnej z bankami, TDJ Equity IV nabędzie kolejny pakiet akcji Kopeksu od Krzysztofa Jędrzejewskiego.

"Spowoduje to przejęcie kontroli przez inwestora nad większościowym pakietem akcji Kopex (...)" - podano w raporcie.

Po przejęciu pakietu, podmioty powiązane z Krzysztofem Jędrzejewskim "dokonają niezwłocznej spłaty zobowiązań tych podmiotów wobec emitenta i spółek zależnych". Następnie środki netto z tego tytułu, w kwocie nie mniejszej niż 60 mln zł, mają zostać przeznaczone na częściową spłatę trzeciej transzy zadłużenia.

"W ramach warunków restrukturyzacji grupy Kopex, inwestor zadeklarował udzielenie na rzecz emitenta i spółek zależnych finansowania ratunkowego w łącznej kwocie do 100 mln zł. Finansowanie ratunkowe zostanie udzielone przez inwestora po zawarciu umowy restrukturyzacyjnej na okres nie dłuższy niż do dnia 15 grudnia 2018 r." - podał Kopex.

Ustalono, że Bank BGŻ BNP Paribas sprzeda (z dyskontem) całą swoją ekspozycję bilansową na rzecz podmiotu z grupy TDJ.

Porozumienie zakłada, że Kopex i jego spółki zależne będą zobowiązane do wdrożenia planu restrukturyzacji operacyjnej i majątkowej przewidującego m.in. sprzedaż wybranych aktywów, w tym również finansowych. Kopex ma we współpracy z bankami rozpocząć m.in. proces sprzedaży Kopex-PBSz, a także zbędne aktywa, w tym nieruchomości. Pozyskane w ten sposób pieniądze trafią na przedterminową spłatę finansowania ratunkowego lub wierzytelności finansowych banków. (PAP)

morb/ jtt/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (1)

dodaj komentarz
~Lodzer
Wydrenowanie czy się mylę? ...

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki