REKLAMA

KRYNICKI RECYKLING S.A.: Nieprawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Wilnie w sprawie z powództwa BUAB „Lithuanian glass recycling“

2020-08-13 12:49
publikacja
2020-08-13 12:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-13
Skrócona nazwa emitenta
KRYNICKI RECYKLING S.A.
Temat
Nieprawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Wilnie w sprawie z powództwa BUAB „Lithuanian glass recycling“
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Emitent w nawiązaniu do wcześniej przekazanych informacji, w drodze raportów:
a) 6/2019 z dnia 13 marca 2019 roku
b) 24/2019 z dnia 15 lipca 2019 roku
c) 5/2020 z 3 czerwca 2020 roku
informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, iż w dniu 12 sierpnia 2020 roku Sąd Okręgowy w Wilnie wydał wyrok (w I Instancji) w sprawie cywilnej Nr. e2-671-430/2020, w której powód BUAB „Lithuanian glass recycling“ złożył pozew o zapłatę odszkodowania przeciwko pięciu pozwanym, w tym przeciwko Emitentowi. W pierwotnym pozwie powód BUAB „Lithuanian glass recycling“ wnosił o zasądzenie odszkodowania w wysokości 3 081 103,72 EUR solidarnie od pozwanych Krynicki Recykling S.A. oraz byłych członków organów zarządzających BUAB „Lithuanian glass recycling“.
Sąd Okręgowy w Wilnie po rozpatrzeniu sprawy cywilnej wyrokiem z dnia 12 sierpnia 2020 r. zasądził jedynie ok. 22% wartości żądania pozwu i zasądził solidarnie od Emitenta oraz 4 innych pozwanych odszkodowanie w sumie w wysokości 679 558,61 EUR (sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem euro 61/100).
Wyrok nie jest prawomocny. Emitent nie zgadza się z wydanym przez Sąd Okręgowy w Wilnie rozstrzygnięciem oraz w przewidzianym przez przepisy prawa litewskiego terminie wniesie apelację od tego wyroku kwestionując go co do zasady jak i wysokości.
Jednocześnie Emitent zdecydował, z powodów ostrożnościowych, zawiązać w III kwartale 2020 roku rezerwę w wysokości 679 558,61 EUR na poczet ewentualnych, przyszłych zobowiązań.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-13 Adam Krynicki Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki