REKLAMA

KETY: Podjęcie decyzji o zakończeniu procesu rozpoznania zainteresowania potencjalnych inwestorów nabyciem Segmentu Opakowań Giętkich Grupy Kapitałowej Grupa KĘTY SA. oraz ewentualnej jego sprzedaży

2021-09-16 11:10
publikacja
2021-09-16 11:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-16
Skrócona nazwa emitenta
KETY
Temat
Podjęcie decyzji o zakończeniu procesu rozpoznania zainteresowania potencjalnych inwestorów nabyciem Segmentu Opakowań Giętkich Grupy Kapitałowej Grupa KĘTY SA. oraz ewentualnej jego sprzedaży
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2021 z dnia 9 lutego 2021 r. oraz nr 31/2021 z dnia 6 września 2021 r., Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Emitent lub Spółka), w oparciu o przeprowadzoną analizę otrzymanych ofert nabycia Segmentu Opakowań Giętkich (dalej: SOG) Grupy Kapitałowej Grupa KĘTY S.A. w ramach procesu rozpoznania zainteresowania potencjalnych inwestorów oraz ewentualnej sprzedaży tego segmentu (dalej: Proces) podjął decyzję o nie przyjmowaniu złożonych ofert i zakończeniu Procesu.

Zgodnie z założeniami Procesu transakcja zbycia SOG mogłaby zostać zrealizowana gdyby Akcjonariusze Grupy KĘTY S.A. uzyskali w jej wyniku premię ponad wartość, którą SOG generuje funkcjonując w ramach Grupy Kapitałowej Grupy KĘTY SA. Wartość ta została oszacowana przez Emitenta metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) w oparciu o prognozy SOG na bazie kilku scenariuszy, w tym na bazie danych ujętych w Strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Grupa KĘTY na lata 2021- 2025. Otrzymane oferty potwierdzają wartość SOG, jednakże po uwzględnieniu kosztów związanych z realizacją transakcji, w tym obciążeń podatkowych, nie generują wartości dodanej dla Akcjonariuszy Grupy KĘTY S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-16 Piotr Wysocki Członek Zarządu
2021-09-16 Rafał Warpechowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki