REKLAMA

KE nałożyła karę na chemiczny kartel. Uczestnikiem był m.in. Synthos

2022-11-29 14:38, akt.2022-11-29 17:20
publikacja
2022-11-29 14:38
aktualizacja
2022-11-29 17:20

Komisja Europejska nałożyła na spółki Sunpor, Synbra, Synthomer, Synthos i Trinseo kary pieniężne w łącznej wysokości 157 mln euro - podała KE w komunikacie prasowym. Kary zostały nałożone za uczestnictwo w kartelu, dotyczącym zakupów na rynku sprzedaży monomeru styrenu.

KE nałożyła karę na chemiczny kartel. Uczestnikiem był m.in. Synthos
KE nałożyła karę na chemiczny kartel. Uczestnikiem był m.in. Synthos
/ Komisja Europejska

Kara dla Synthosu wynosi 32,5 mln euro, dla Sunporu 31,7 mln euro, dla Trinseo 32,6 mln euro, dla Synthomeru 43 mln euro, a dla spółki Synbra 17,2 mln euro.

"W ramach programu łagodzenia kar kary uniknął przedsiębiorca, który ujawnił istnienie kartelu – INEOS. Wszystkie sześć podmiotów potwierdziło swój udział w kartelu i zgodziło się na zawarcie ugody" - podano w komunikacie.

Jak podano, działalność kartelu skupiała się wokół monomeru styrenu, który stanowi kluczowy półprodukt chemiczny przy wytwarzaniu wielu innych substancji, np. plastików, żywic, gum i lateksów.

"Sześciu nabywców dzieliło się między sobą wrażliwymi informacjami handlowymi i ustalało wspólną strategię negocjacyjną podczas określania referencyjnej ceny styrenu dla sektora („miesięczna cena kontraktowa styrenu”). Cena ta była szeroko stosowana jako cena referencyjna dla sektora styrenu i często stanowiła element formuły cenowej tej substancji w umowach dostawy" - podano w komunikacie.

"W przeciwieństwie do większości karteli, których uczestnicy zmawiają się w celu podniesienia cen sprzedaży swoich produktów, w tym przypadku sześć spółek dążyło do obniżenia jednego z elementów składowych ceny styrenu. Działania te polegały przede wszystkim na koordynowaniu swoich strategii przed przystąpieniem do negocjacji ze sprzedawcami w sprawie miesięcznych cen kontraktowych styrenu, a także w trakcie ich trwania. Miało to na celu korzystne dla stron kartelu obniżenie ceny" - dodano.

Oświadczenie Synthos S.A. w związku z decyzją Komisji Europejskiej kończącej postępowanie antykartelowe badające zmowę na europejskim rynku styrenu

  1. Dzisiejsza decyzja Komisji Europejskiej dotyczy działalności kartelu nabywców styrenu, zainicjowanej w maju 2012 roku przez firmę Ineos i trwającej do czerwca 2018r.
  2. Synthos S.A. zakupił od Ineos działającą zorganizowaną część przedsiębiorstwa („Biznes Styrenowy”) w dniu 30.08.2016. W ramach transakcji nastąpiło automatyczne przeniesienie kluczowego pracownika Ineos, który uczestniczył już wcześniej w naruszeniu – o czym Synthos nie miał świadomości. W umowie nabycia Biznesu, Synthos uzyskał od Ineos prawne gwarancję, iż przejmowane przedsiębiorstwo prowadzi działalność zgodną z prawem, w szczególności z przepisami antymonopolowymi. Decyzja Komisji potwierdza, że Synthos został wprowadzony w działalność kartelu w związku z przejęciem biznesu EPS od Ineos.
  3. Kilka miesięcy po sprzedaży na rzecz Synthos Biznesu Styrenowego, Ineos zawiadomił Komisję Europejską, iż sposób dokonywania zakupów styrenu  nosi znamiona kartelu nabywców, naruszającego europejskie przepisy antykonkurencyjne , wskutek czego uzyskał całkowite zwolnienie z odpowiedzialności i potencjalnej kary ; Inoes wskazał, że niedozwolone porozumienia nabywców styrenu mają miejsce od maja 2012 roku, ( ponad 4 lata przed transakcją z Synthos ), co zostało potwierdzone w toku postępowania Komisji.
  4. Synthos, po wszczęciu przez Komisję postępowania antykartelowego, podjął szeroką współpracę z Komisją, dostarczył wszelkich informacji i dokumentów, w celu wyjaśnienia sprawy.
  5. W ramach zaproponowanego przez Komisję postępowania ugodowego, Synthos – mimo, że nie uczestniczył świadomie w kartelu nabywców styrenu i  na podstawie gwarancji uzyskanych od Ineos miał prawo sądzić, że przejmowany Biznes Styrenowy prowadzi działalność zgodą z prawem – przyjął odpowiedzialność za niezawinioną przez Synthos działalność pracowników przejętych od Ineos.
  6. Synthos podkreśla, że kontakty pomiędzy nabywcami styrenu, zmierzające do określenia ceny styrenu w zobiektywizowanej formule SMCP, w żaden sposób nie przynosiły jakichkolwiek korzyści Synthos S.A.. Synthos zaznacza, że nie był i nie jest sprzedawcą styrenu na rynku – w przeciwieństwie np. do Ineos-a, który w okresie badanym przez Komisję występował zarówno jako nabywca jak i sprzedawca styrenu.
  7. Na podstawie gwarancji umownych uzyskanych od Ineos oraz na podstawie przepisów właściwego prawa, Synthos wystąpił do Ineos z roszczeniem regresowym z tytułu kary nałożonej przez Komisję Europejską na Synthos w związku z naruszającą prawo antymonopolowe działalnością zakupionego od Ineos Biznesu Styrenowego.

(PAP Biznes)

sar/ asa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki