REKLAMA

JWA S.A.: Otrzymanie przez Emitenta spłaty pożyczki oraz aktualizacja informacji o stanie udzielonych pożyczek

2021-04-09 14:09
publikacja
2021-04-09 14:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-09
Skrócona nazwa emitenta
JWA S.A.
Temat
Otrzymanie przez Emitenta spłaty pożyczki oraz aktualizacja informacji o stanie udzielonych pożyczek
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd JWA S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka”) w nawiązaniu do informacji zawartej w nocie 10 do sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2020, zawartego w raporcie rocznym Emitenta za 2020, przekazanym przez Emitenta do wiadomości publicznej w dniu 19 marca 2021 r. raportem EBI nr 3/2021 oraz informacji zawartej w nocie 10 do sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2019, zawartego w raporcie rocznym Emitenta za 2019, przekazanym przez Emitenta do wiadomości publicznej w dniu 29 lipca 2020 r. raportem EBI nr 16/2020, wskazującej m. in. na fakt udzielenia przez Emitenta na podstawie umowy z dnia 12 grudnia 2019 r. odpłatnej, zabezpieczonej w formie weksla in blanco pożyczki w wysokości 940 tys. zł, oprocentowanej 8 % w skali roku („Pożyczka”) informuje że w dniu 9 kwietnia 2021 r. Emitent otrzymał spłatę całości Pożyczki.

Na dzień publikacji niniejszego raportu Emitent nie posiada żadnych należności z tytułu udzielonych pożyczek.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-09 Anna Nowicka-Bala Prezes Zarządu Anna Nowicka-Bala
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki