REKLAMA

JUJUBEE S.A.: Zawarcie umów objęcia zwykłych na okaziciela serii L

2021-12-23 12:35
publikacja
2021-12-23 12:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-23
Skrócona nazwa emitenta
JUJUBEE S.A.
Temat
Zawarcie umów objęcia zwykłych na okaziciela serii L
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu ESPI nr 25/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r., Zarząd Jujubee S.A.
(Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 23 grudnia 2021 r. doszło objęcia i opłacenia
wszystkich 105.000 akcji serii L, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
Cena emisyjna jednej akcji serii L wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy). Akcje serii L
przeznaczone są wyłącznie dla uczestników Programu Motywacyjnego, zgodnie z warunkami
określonymi uchwalą nr 4 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 września 2020 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-23 Michał Stępień Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ile kosztuje kredyt na 10 tys. zł?

Ile kosztuje kredyt na 10 tys. zł?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki