REKLAMA

JUJUBEE: Informacje podsumowujące subskrypcję Akcji Serii L

2021-12-23 13:29
publikacja
2021-12-23 13:29
Zarząd Jujubee S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 23.12.2021 r. doszło do opłacenia wszystkich 105.000 akcji serii L (Akcje Serii L), tym samym została zakończona subskrypcja.
Akcje Serii L zostały wyemitowane na podstawie Uchwały Zarządu Spółki z dnia 20.12.2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego - raport ESPI nr 25/2021 r. z dnia 20.12.2021 r. Akcje serii L przeznaczone były wyłącznie dla uczestników Programu Motywacyjnego, zgodnie z warunkami określonymi uchwalą nr 4 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 września 2020 r.
Zgodnie z treścią Uchwały z dnia 20 grudnia 2021 roku, Zarząd Spółki podejmie wszelkie niezbędne czynności faktyczne i prawne, które będą zmierzały do wprowadzenia Akcji Serii L do obrotu w ASO na rynku NewConnect. Akcje Serii L zostały w całości zaoferowane w ramach oferty publicznej papierów wartościowych, w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych. Prawo poboru Akcji Serii L zostało wyłączone.
Poniżej szczegóły dot. przeprowadzonej subskrypcji Akcji Serii L Spółki:
1. Data rozpoczęcia subskrypcji: 20.12.2021 r.,
Data zakończenia subskrypcji: 23.12.2021 r.,
2. Data przydziału akcji: 22.12.2021 r. (zawarcie umów objęcia akcji)
3. Liczba akcji objętych subskrypcją: 105.000 Akcji Serii L,
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: brak,
5. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 105.000 Akcji Serii L,
6. Cena, po jakiej akcje były obejmowane: 0,10 zł,
6a. Opis sposobu pokrycia akcji: wkłady gotówkowe,
7. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją: 22,
8. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 22,
8a. Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;
W ramach przeprowadzonej subskrypcji:
35.000 Akcji Serii L zostało objętych przez Pana Michała Stępnia – Prezesa Zarządu Emitenta,
Pan Michał Stępień z racji pełnionej funkcji jest podmiotem powiązanym z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Poza akcjami objętymi przez Prezesa Zarządu, wszystkie akcje serii L zostały objęte przez pracowników Spółki oraz Członków Rady Nadzorczej Emitenta, zgodnie z warunkami określonymi uchwalą nr 4 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 września 2020 r.
9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki akcji (cena emisyjna, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki akcji, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Nie dotyczy - Emitent nie zawierał umów o subemisję.
10. Łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 0 zł
a) Przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0 zł,
b) Wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,
c) Sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0 zł,
d) Promocji oferty: 0 zł.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki