Informacja o zmianie ceny akcji w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji PRIME CAR MANAGAMENT S.A. z siedzibą w Gdańsku

2019-05-22 18:16
publikacja
2019-05-22 18:16
fot. Marek Wiśniewski / Puls Biznesu

Informacja o zmianie ceny akcji w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji PRIME CAR MANAGAMENT S.A. z siedzibą w Gdańsku - komunikat

Spółka PKO Leasing Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi („Wzywający”), w związku z ogłoszonym w dniu 18 kwietnia 2019 r. przez Wzywającego na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 512, ze zm.) („Ustawa o Ofercie Publicznej”) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. z 2017 r., poz. 1748) („Rozporządzenie”) wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Prime Car Management Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, i odpowiednio „Wezwanie”), działając na podstawie § 8 ust. 1 Rozporządzenia, niniejszym informuje, że cena po której nabywane będą akcje objęte Wezwaniem zostaje obniżona do 20,00 zł (dwadzieścia złotych zero groszy) za jedną akcję Spółki.

Wskazana powyżej obniżona cena akcji Spółki w Wezwaniu zostanie zapłacona za akcje Spółki objęte zapisami w ramach II fazy Wezwania, trwającej od 23 maja 2019 r. do 11 czerwca 2019 r. (włącznie).

W IMIENIU WZYWAJĄCEGO

Imię i nazwisko: Paweł Pach

Stanowisko: Prezes Zarządu

Imię i nazwisko: Mirosław Grzelak

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

W IMIENIU PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO

Imię i nazwisko: Bożena Kłopotowska

Stanowisko: Zastępca Dyrektora Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego

Imię i nazwisko: Piotr Rusiecki

Stanowisko: Zastępca Dyrektora Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego

kom abs/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki