REKLAMA

IZOBLOK S.A.: Powiadomienie o transakcjach uzyskane w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

2021-04-29 11:03
publikacja
2021-04-29 11:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
M.Sieczkowska_Powiadomienie_art.19_ust._1_MAR_2021_04_29.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-29
Skrócona nazwa emitenta
IZOBLOK S.A.
Temat
Powiadomienie o transakcjach uzyskane w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej: "Emitent" lub "Spółka"), informuje, że w dniu 29 kwietnia 2021 roku, Emitent otrzymał od Moniki Sieczkowskiej, osoby blisko związanej Członka Rady Nadzorczej Emitenta, powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Treść powiadomienia, o którym mowa powyżej zawiera załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
M.Sieczkowska_Powiadomienie_art.19_ust._1_MAR_2021_04_29.pdfM.Sieczkowska_Powiadomienie_art.19_ust._1_MAR_2021_04_29.pdf M.Sieczkowska_Powiadomienie_art.19_ust._1_MAR_2021_04_29

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-29 Przemysław Skrzydlak Prezes Zarządu Przemysław Skrzydlak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki