REKLAMA
PIT 2023

INTERSPORT S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 33 i 1/3% udziału w ogólnej liczbie głosów przez akcjonariusza Spółki

2023-12-05 18:19
publikacja
2023-12-05 18:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zawiadomienie_o_przekroczeniu_progu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 47 / 2023
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
INTERSPORT S.A.
Temat
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 33 i 1/3% udziału w ogólnej liczbie głosów przez akcjonariusza Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 216182, kapitał zakładowy w wysokości 7.008.947,70 zł, wpłacony w całości, NIP 676-001-65-53 przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść otrzymanego zawiadomienia od Pani Gałyny Fedorowiny Geregi o pośrednim nabyciu akcji i o przekroczeniu przez Paravita Holding Limited progu 33 i 1/3% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu wskutek nabycia akcji w drodze prywatnej subskrypcji akcji serii I.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie o przekroczeniu progu.pdfZawiadomienie o przekroczeniu progu.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-12-05 Marek KAczmarek Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki