REKLAMA

INTERSPORT S.A.: Materiały na ZWZ INTERSPORT Polska S.A. zwołane na dzień 23 września 2021 r.

2021-09-15 13:35
publikacja
2021-09-15 13:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Intersport_Polska_SA_-Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_-_1.04.2020-31.03.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
OCENA_RN_obowiązki_informacyjne_-_1.04.2020-31.03.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
OCENA_RN_polityka_sponsoringowa_-_1.04.2020-31.03.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ocena_sytuacji_spólki_w_1.04.2020-31.03.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_1.04.2020-31.03.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_RN_-_Opinia_dot._projektow_uchwal_na_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 48 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
INTERSPORT S.A.
Temat
Materiały na ZWZ INTERSPORT Polska S.A. zwołane na dzień 23 września 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie („Spółka”) stosownie do § 19 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 757) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 15 września 2021 roku pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 23 września 2021 roku. Opinia Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Spółka przedkłada dodatkowo – uchwalone przez Radę Nadzorczą INTERSPORT Polska S.A.:
•sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem pracy komitetów działających w ramach Rady, zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW ;
•ocenę sytuacji Spółki w okresie od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance ;
•ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego w okresie od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku ;
•ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 w okresie od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku ;
•sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki INTERSPORT Polska S.A.,
które stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie informujemy, że materiały na ZWZ INTERSPORT Polska S.A. zostały udostępnione na stronie internetowej: http://www.inwestor.intersport.pl
Załączniki
Plik Opis
Intersport Polska SA -Sprawozdanie o wynagrodzeniach - 1.04.2020-31.03.2021.pdfIntersport Polska SA -Sprawozdanie o wynagrodzeniach - 1.04.2020-31.03.2021.pdf
OCENA RN obowiązki informacyjne - 1.04.2020-31.03.2021.pdfOCENA RN obowiązki informacyjne - 1.04.2020-31.03.2021.pdf
OCENA RN polityka sponsoringowa - 1.04.2020-31.03.2021.pdfOCENA RN polityka sponsoringowa - 1.04.2020-31.03.2021.pdf
Ocena sytuacji spółki w 1.04.2020-31.03.2021.pdfOcena sytuacji spółki w 1.04.2020-31.03.2021.pdf
sprawozdanie z działalności RN 1.04.2020-31.03.2021.pdfsprawozdanie z działalności RN 1.04.2020-31.03.2021.pdf
Uchwała RN - Opinia dot. projektów uchwał na ZWZ.pdfUchwała RN - Opinia dot. projektów uchwał na ZWZ.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-15 Marek Kaczmarek Prezes Zarządu
2021-09-15 Tomasz Matonóg Prokurent Łączny
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki