INTERCARS: Wybór firmy audytorskiej

2019-05-29 15:23
publikacja
2019-05-29 15:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-29
Skrócona nazwa emitenta
INTERCARS
Temat
Wybór firmy audytorskiej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 29 maja 2019 r. powziął wiadomość o podjęciu w tym samym dniu przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w sprawie przedłużenia umowy o badanie sprawozdań finansowych i wyboru PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt Sp. k. z siedzibą w Warszawie (dawniej PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie), przy Polnej 11, 00-633 Warszawa, numer KRS 0000750050, która wpisana jest na listę firm audytorskich, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 144 („PwC”) na firmę audytorską do przeprowadzenia:
i. badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku; oraz
ii. przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku oraz za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku.

Ponadto, Rada Nadzorcza Spółki zobowiązała w swojej uchwale Zarząd Spółki do zawarcia stosownych umów z PwC, celem przedłużenia okresu obowiązywania dotychczasowej umowy na kolejne dwa lata. PwC wybrana została także do badania jednostkowych sprawozdań finansowych kluczowych jednostek Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A innych niż Inter Cars S.A. za lata 2019 i 2020.

Wybór firmy audytorskiej został dokonany po zapoznaniu się przez Radę Nadzorczą Spółki z rekomendacją Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, przygotowaną zgodnie z przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami Spółki. Wybór firmy audytorskiej nastąpił zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki oraz z obowiązującymi przepisami prawa. Spółka korzystała z usług PwC w zakresie badania i przeglądu sprawozdań finansowych w okresie do 2004 roku oraz za lata 2016, 2017 i 2018.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-29 Krzysztof Soszyński Wiceprezes Zarządu
2019-05-29 Piotr Zamora Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki