REKLAMA
ZAGŁOSUJ

INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta umowy pożyczki

2021-11-30 16:12
publikacja
2021-11-30 16:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-30
Skrócona nazwa emitenta
INTERBUD-LUBLIN S.A.
Temat
Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta umowy pożyczki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2021 z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie zawarcia przez INTERBUD-LUBLIN S.A. (Emitent, Spółka) ze spółką pośrednio od niej zależną tj. Węglin Retail Park sp. z o.o. (Spółka Zależna) przyrzeczonej umowy sprzedaży (Umowa) działek położonych w Lublinie w okolicy ul. Jana Pawła II, Al. Kraśnickiej oraz ul. Gęsiej (Nieruchomość) o łącznej powierzchni ok. 27,8 tys. m2 za cenę ok. 16 mln zł netto powiększoną o podatek od towarów i usług VAT, Emitent informuje, iż w dniu 30 listopada 2021 r. ww. Spółka Zależna zawarła z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą [Pożyczkodawca] umowę pożyczki w kwocie ok. 8 mln zł w celu sfinansowania inwestycji pn. „Węglin Park”. Emitent informuje, iż ww. pożyczka została udzielona na warunkach rynkowych i ma zostać spłacona wraz z należnymi odsetkami do dnia 1 stycznia 2024 r. przy czym spłata może nastąpić w okresie wcześniejszym.
Pożyczkodawca nie jest podmiotem powiązanym dla Emitenta, ani Spółki Zależnej.
W celu zabezpieczenia ww. umowy pożyczki Spółka Zależna i Pożyczkodawca zawarli umowę przeniesienia własności na zabezpieczenie wierzytelności, która obejmuje część ww. Nieruchomości o pow. ok. 1,2 ha. Pożyczkodawca zobowiązał się do powrotnego przeniesienia na rzecz Spółki Zależnej ww. części Nieruchomości w terminie siedmiu dni od dnia spłaty przez Spółkę Zależną wszelkich zobowiązań wynikających z ww. umowy pożyczki (przewłaszczenie na zabezpieczenie wierzytelności) oraz do niezbywania i nieobciążania tej części Nieruchomości żadnymi ograniczonymi prawa rzeczonymi, roszczeniami czy prawami osób trzecich.
Umowy o których mowa powyżej nie zawierają postanowień w zakresie kar umownych, a ich pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-30 Tomasz Grodzki Prezes Zarządu Tomasz Grodzki
2021-11-30 Sylwester Bogacki Członek Zarządu Sylwester Bogacki
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki