REKLAMA
WAŻNE

INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS S.A.: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2023-09-28 17:13
publikacja
2023-09-28 17:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-28
Skrócona nazwa emitenta
INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS S.A.
Temat
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Milisystem S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 28 września 2023 r. otrzymał informację od Miasta Otwock o wyborze oferty konsorcjum firm Milisystem S.A., Milisystem sp. z o.o.. i BOPE Rafał Baca (dalej „Konsorcjum”) jako najkorzystniejszej w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: „Dostawa 7 kompletów wirtualnej strzelnicy, tj. multimedialnego, strzeleckiego systemu szkolno-treningowego, działającego w oparciu o wirtualną rzeczywistość i wykorzystującego laserowe symulatory broni wyposażone w urządzenia laserowe, w ramach zadań budżetowych pn.: (…)”. Przedmiotowa informacja nie jest równoznaczna z zawarciem umowy z Miastem Otwock. O zawarciu umowy Emitent będzie informował odrębnym raportem. Oferta Konsorcjum została określona na kwotę 905 000 zł. (dziewięćset pięć tysięcy złotych).

Zakup realizowany jest w związku z realizowanymi przez Miasto Otwock zadaniami w ramach programu Olimpia.

Program Olimpia to program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich. Celem programu jest poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej w szczególności dzieciom. Jednocześnie umożliwi sportowy rozwój młodzieży oraz aktywność fizyczną osób z pozostałych grup społecznych. W ramach zadania jednostki samorządowe mogą pozyskać dofinansowanie na budowę nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji, bądź na zadaszenie o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego. W ramach projektu obowiązkowe jest stworzenie wirtualnej strzelnicy. Dotacja w ramach programu może wynieść nie więcej niż 70 % wydatków związanych z realizacją zadania. Wysokość środków finansowych planowana do przyznania w ramach dofinansowania w Programie wynosi 2 mld zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-28 Jan Kempara Prezes Zarządu gen. dyw. w st. spocz.
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki