REKLAMA

INNO GENE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA Inno-Gene S.A. z dnia 13.01.2022 r.

2022-01-17 20:07
publikacja
2022-01-17 20:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-17
Skrócona nazwa emitenta
INNO GENE S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA Inno-Gene S.A. z dnia 13.01.2022 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Inno-Gene S.A. (Emitent) przekazuje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Inno-Gene S.A., które odbyło się w dniu 13 stycznia 2022 r. Akcjonariuszem, który posiadał co najmniej 5% liczby głosów na NWZA Inno-Gene S.A. był Pan Jacek Wojciechowicz i głosował z 1.518.659 (słownie: jeden milion pięćset osiemnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji, które uprawniały do takiej samej ilości głosów. Akcje te stanowiły 99,6% w ogóle głosów na NWZA i stanowią 26,63 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

Łączna liczba akcji i ogólna liczba głosów w Spółce wynosi 5.701.081 (słownie: pięć milionów siedemset jeden tysięcy osiemdziesiąt jeden). Pan Jacek Wojciechowicz posiada łącznie 2.348.379 (słownie: dwa miliony trzysta czterdzieści osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji Spółki, które stanowią 41,19 % udziału w ogólnej liczbie głosów, a prawo głosu na NWZA wykonywał z części posiadanych akcji Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-17 Jacek Wojciechowicz Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki