2,9000 zł
0,69% 0,0200 zł
INC S.A. (INC)

Przyjęcie strategii rozwoju Grupy Kapitałowej INC

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
INC_-_prezentacja_strategii_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-16
Skrócona nazwa emitenta
INC
Temat
Przyjęcie strategii rozwoju Grupy Kapitałowej INC
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
INC S.A. („Spółka") informuje, że 16 marca 2020 r. Zarząd Spółki przyjął, a Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała aktualizację strategii Grupy Kapitałowej INC na kolejne lata.

Zaktualizowane kierunki strategiczne uwzględniają zmiany w otoczeniu rynkowym i regulacyjnym, w którym działa Grupa Kapitałowa INC S.A. („Grupa”), a także podjętą od września 2019 r. współpracę strategiczną ze spółką InnerValue (raport bieżący nr 12/2019).
Celem strategicznym Grupy jest budowa pozycji krajowego lidera w kompleksowej obsłudze małych i średnich firm, to jest o kapitalizacji od kilku do stu milionów złotych, poszukujących finansowania na rozwój. Grupa planuje również umacnianie swojej pozycji poprzez świadczenie usług na rynkach zagranicznych. Zgodnie ze Strategią działalność Grupy koncentrować będzie się na usługach doradczych i inwestycjach w segmencie małych i średnich firm ze szczególnym uwzględnieniem spółek, które są lub docelowo będą notowane w zorganizowanym systemie obrotu. Strategia zakłada istotną dywersyfikację strumieni przychodów, z największą koncentracją na segmencie doradczo – transakcyjnym.
Klientami Grupy będą w szczególności dynamiczne rosnące spółki tzw. nowej ekonomii, które poszukują finansowania na rynku publicznym lub prywatnym poprzez emisje akcji (w szczególności z zastosowaniem equity crowdfundingu), obligacji, a także za pomocą wykorzystania smart contracts.

W ramach Grupy działalność doradcza obejmować będzie w szczególności:
1/ Działalność INC jako lidera wśród firm oferujących usługi doradcze z zakresu corporate finance na jednym z największych rynków alternatywnych w Europie, jakim jest NewConnect:
- pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy i wprowadzanie spółek do Alternatywnego Systemu Obrotu,
- przygotowanie od strony prawno - organizacyjnej firm poszukujących finansowania na rozwój na rynku kapitałowym.
2/ Działalność doradcza INC dla firm niepublicznych:
- świadczenie usług w zakresie doradztwa w obszarze przekształceń prawnych, strukturyzowania transakcji, doradztwa w zakresie M&A, wycen przedsiębiorstw, wdrażania programów motywacyjnych w firmach.
3/ Działalność Domu Maklerskiego INC jako oferującego instrumenty finansowe oraz wprowadzającego papiery wartościowe do publicznego obrotu (rynek główny GPW).

W ramach Grupy działalność inwestycyjna obejmować będzie w szczególności:
1/ Działalność Carpathia Capital S.A. jako Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej mającej charakter opportunity fund, inwestującej w małe i średnie spółki (INC S.A. jest spółką dominującą, przy czym aktualnie posiada 26,66% w kapitale zakładowym oraz 40,75% w głosach na WZA).
2/ Działalność INC Private Equity ASI S.A. jako Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej mającej charakter pre-ipo fund, inwestującej w spółki na etapie poprzedzającym IPO i debiut w obrocie zorganizowanym (INC S.A. posiada 100 % kapitału).

Grupa kapitałowa posiada kompetencje i stosowne licencje pozwalające całościowo i kompleksowo obsłużyć klientów, począwszy od przygotowania spółki, poprzez dokonanie inwestycji w procesie pre-IPO, przeprowadzenie emisji publicznej IPO, wprowadzenie do obrotu i obsługę spółki notowanej. Istotne znaczenie ma także współpraca ze spółką InnerValue, jedną z wiodących firm doradczych w obszarze relacji inwestorskich w Polsce.

INC S.A. koncentrować się będzie na umacnianiu pozycji lidera wśród Autoryzowanych Doradców na rynku NewConnect.
Dom Maklerski INC S.A. pełnił będzie funkcję oferującego w ofertach przygotowywanych dla klientów grupy w formule oferty adresowanej do nie więcej niż 149 osób lub w formule oferty publicznej do nieoznaczonego adresata, w tym z wykorzystaniem platformy crowdconnect.pl. Grupa zamierza wykorzystać również potencjał finansowania społecznościowego w pozyskiwaniu przez spółki funduszy na rozwój z wykorzystaniem smart contracts (blockchain).
Dom Maklerski INC S.A. przygotował i zamierza złożyć do KNF wniosek o notyfikację działalności transgranicznej w Niemczech i Rumunii.
INC Private Equity ASI S.A. obejmować będzie akcje lub udziały spółek, dla których pozostałe spółki z grupy prowadzą obsługę procesu wprowadzenia do obrotu. W szczególności INC PE ASI będzie obejmować lub nabywać akcje lub udziały przysługujące Grupie INC jako element wynagrodzenia zgodnie z umową z klientem, w tym po cenach niższych niż wartość rynkowa.
Carpathia Capital S.A. jako ASI prowadząca fundusz notowany w Polsce i w Rumunii inwestować będzie swoje środki w projekty notowane lub w ramach prowadzonych emisji publicznych lub subskrypcji prywatnych.
Celem uniknięcia potencjalnego konfliktu interesów strategia inwestycyjna Grupy zakłada pierwszeństwo w dezinwestycjach dla spółki Carpathia Capital S.A. w stosunku do INC PE ASI S.A.

Jednym z narzędzi prowadzących do realizacji uzyskania pozycji lidera na rynku usług doradczych dla małych i średnich firm jest wdrożenie programu motywacyjnego uchwalonego 21 listopada ubiegłego roku przez NWZA INC S.A. Kluczowe osoby z punktu widzenia powodzenia realizacji strategii mają wyznaczone wskaźniki aktywujące program motywacyjny. Program uruchomiany jest, jeżeli średni kurs akcji INC z 5 następujących po sobie dni sesyjnych osiągnie co najmniej 2,00 zł (I poziom), 4,00 zł (II poziom) lub 6,00 zł (III poziom). Czas trwania programu został ustalony do 22 września 2022 r.

Jednocześnie Spółka wskazuje, że niniejsza strategia zakłada ustabilizowanie sytuacji w otoczeniu gospodarczym i na rynkach finansowych w najbliższych kilku miesiącach.

Sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 powoduje ogromną niepewność na rynkach finansowych. Spadki notowań i zmniejszenie się liczby nowych oraz przesunięcie w czasie realizacji dotychczasowych projektów będą dla Spółki odczuwalne. Spółka nie posiada jednak zadłużenia poza bieżącymi standardowymi zobowiązaniami, posiada płynne środki finansowe i nie występuje zagrożenie jej funkcjonowania. Od strony operacyjnej Grupa może realizować swoje zadania i pracuje bez zakłóceń. Spółka wykorzystuje obecny czas na opracowywanie dokumentacji pod ewentualne rozszerzenie posiadanych licencji, na przygotowywanie rozpoczętych projektów a także negocjuje nowe kontrakty, tak aby w momencie ustania perturbacji rynkowych być w pełni gotowym do ich realizacji.

W załączeniu do niniejszego raportu przedstawiona jest graficzna prezentacja Grupy i jej strategii.
Załączniki
Plik Opis
INC - prezentacja strategii 2020.pdfINC - prezentacja strategii 2020.pdf Prezentacja i strategia Grupy INC

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-16 Paweł Śliwiński Prezes Zarządu Paweł Śliwiński
2020-03-16 Sebastian Huczek Wiceprezes Zarządu Sebastian Huczek
2020-03-16 Wojciech Iwaniuk Członek Zarządu Wojciech Iwaniuk
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.