REKLAMA

IMPERIO ASI S.A.: ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza

2021-06-11 23:16
publikacja
2021-06-11 23:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-11
Skrócona nazwa emitenta
IMPERIO ASI S.A.
Temat
ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Spółka pod firmą IMPERIO ASI S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (dalej „Ustawa”), informuje, że w dniu 11.06.2021 r. otrzymała zawiadomienie od Pana Artura Górskiego, który stosownie do art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy poinformował, że przekroczył próg powyżej 5% ogólnej liczby głosów w spółce IMPERIO ASI S.A. (dawniej: Impera Capital ASI S.A.) z siedzibą w Warszawie.

Zmiana dotychczas posiadanego udziału spowodowana została nabyciem przez Artura Górskiego w dniu 8 czerwca 2021 r. na podstawie umowy cywilnoprawnej 470.000 akcji spółki IMPERIO ASI S.A.

Przed wskazaną transakcją Artur Górski posiadał 20.000 akcji spółki IMPERIO ASI S.A. stanowiących 0,26% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania 20.000 głosów, co stanowiło 0,26% ogólnej liczby głosów.

Po wskazanej transakcji Artur Górski posiada 490.000 akcji spółki IMPERIO ASI S.A. stanowiących 6,26% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania 490.000 głosów, co stanowi 6,26% ogólnej liczby głosów.

Artur Górski poinformował, że nie istnieją podmioty zależne od niego, które posiadają akcje Spółki, ani osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

Artur Górski poinformował, że nie posiada żadnych instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt. 1 oraz 2 Ustawy w związku z czym nie posiada głosów z akcji obliczonych zgodnie z art. 69 b ust. 2 oraz ust. 3 Ustawy.

Artur Górski przekazał, że łączna suma liczby głosów i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów wynosi 490.000 głosów, co stanowi 6,26% ogólnej liczby głosów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-11 Artur Górski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki