REKLAMA

IDM SA: Aneks do umowy istotnej w postaci pożyczki pieniężnej w celu zwiększenia kapitału obrotowego IDM S.A. – zmiana terminu zwrotu pożyczki

2023-07-06 12:26
publikacja
2023-07-06 12:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2023
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
IDM SA
Temat
Aneks do umowy istotnej w postaci pożyczki pieniężnej w celu zwiększenia kapitału obrotowego IDM S.A. – zmiana terminu zwrotu pożyczki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
IDM S.A. (IDMSA lub Spółka) działając na podstawie art. 17. ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Euro-pejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej: MAR) w odniesieniu do raportu bieżącego nr 3/2021 z dnia 19 kwietnia 2021 r., raportu bieżącego nr 6/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r., raportu bieżącego nr 12/2021 z dnia 29 września 2021 r., raportu bieżącego nr 17/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r., raportu bieżącego nr 4/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. oraz raportu bieżącego nr 12/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej, że pomiędzy IDMSA (pożyczkobiorca) oraz Glad Energia sp. z o.o. (pożyczkodawca) został zawarty aneks do umowy pożyczki. Na mocy aneksu strony dokonały wydłużenia terminu zwrotu pożyczki do dnia 20 grudnia 2023 r.
W pozostałym zakresie przedmiotowa umowa pozostaje bez zmian.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-07-06 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
2023-07-06 Andrzej Łaszkiewicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki