REKLAMA
WAŻNE

I2 DEVELOPMENT S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i2 Development S.A. w dniu 29 czerwca 2020

2020-06-29 16:29
publikacja
2020-06-29 16:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ZWZA_i2_Development_SA_29.06.2020_-_podjete_uchwaly.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 47 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-29
Skrócona nazwa emitenta
I2 DEVELOPMENT S.A.
Temat
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i2 Development S.A. w dniu 29 czerwca 2020
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Emitent") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 29 czerwca 2020 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta ze wskazaniem przy każdej z podjętych uchwał liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczby ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz sprzeciwach zgłoszonych do uchwał.
Załączniki
Plik Opis
ZWZA i2 Development SA 29.06.2020 - podjęte uchwały.pdfZWZA i2 Development SA 29.06.2020 - podjęte uchwały.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL
TRANSLATION:


Current
report No. 47/2020Date
of preparation: 2020-06-29


Short name
of the issuer: i2 Development S.A.


Subject: Resolutions
adopted by the Ordinary General Meeting of Shareholders i2 Development
S.A. on June 29, 2020


Legal
basis: Article 56, paragraph 1 point 2 of the Act on the offer - current
and periodic information


The
Management Board of i2 Development Spółka Akcyjna with its registered
office in Wrocław (hereinafter "Issuer") encloses the content of the
resolutions adopted on June 29, 2020 by the Ordinary General Meeting of
Shareholders of the Issuer together with the indication of the number of
shares from which the valid votes were cast at each of the adopted
resolutions, the percentage share of these shares in the share capital,
the total number of valid votes "for", "against" and "abstaining" and
objections raised to the resolutions.


Signatures
of persons representing the Company:


2020-06-29
Marcin Misztal President of the Management Board


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-29 Marcin Misztal Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

OPPO Reno 5 lub 150 zł w gotówce do zdobycia w konkursie oraz do 400 zł w promocji Konta 360°!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki