REKLAMA

I2 DEVELOPMENT S.A.: Przedterminowy wykup obligacji serii I

2020-10-27 16:36
publikacja
2020-10-27 16:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 57 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-27
Skrócona nazwa emitenta
I2 DEVELOPMENT S.A.
Temat
Przedterminowy wykup obligacji serii I
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd i2 Development S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż otrzymał informację z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie wypłaty w dniu 27 października 2020 roku środków pieniężnych obligatariuszom z tytułu wykupu pozostałych 5.000 sztuk obligacji serii I Emitenta o wartości nominalnej 1.000 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 5.000.000,00 zł. Wykup został przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w Warunkach Emisji Obligacji będących załącznikiem do Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 17 grudnia 2019 roku. W dniu wykupu nastąpiła również wypłata odsetek za ostatni okres odsetkowy. Odsetki przypadające na 1 sztukę obligacji wyniosły 10,12 zł.

Tym samym Obligacje serii I zostały przez Emitenta wykupione w całości, co powoduje wygaśnięcie wszelkich praw i obowiązków z nich wynikających.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL TRANSLATION:Current
report No. 57/2020


Date of preparation: 2020-10-27


Short name of the issuer: i2
Development S.A.


Subject: I series bonds early
redemption


Legal basis: Article 56 para. 1
item 2 of the Act on the offer - current and periodic information


Management Board of i2 Development S.A. (hereinafter:
the Issuer, the Company) informs that it has received information from
the National Depository for Securities regarding the payment on October
27, 2020 of cash to bondholders for the redemption of 5,000 Series I
bonds of the Issuer with a nominal value of PLN 1,000 each and with a
total nominal value of 5.000.000,00 PLN. The redemption was carried out
in accordance with the rules described in the Terms of Issue of Bonds,
which is an attachment to the Issuer's Management Board Resolution of
December 17, 2019. On the redemption day, interest was also paid out for
the last interest period. The interest on one bond amounted to PLN 10,12.


Thus, series I Bonds have been fully redeemed by the
Issuer, resulting in the expiration of all rights and obligations
resulting from them.


Signatures of persons
representing the Company:


2020-10-27   Marcin
Misztal   President of
the Management Board


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-27 Marcin Misztal Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki