HYDROTOR: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 29-06-2019 r.

2019-05-23 14:32
publikacja
2019-05-23 14:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
HYDROTOR_Ogloszenie_o_zwolaniu_WZA_29-06-2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-23
Skrócona nazwa emitenta
HYDROTOR
Temat
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 29-06-2019 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PHS "Hydrotor" S.A. w załączeniu przekazuje Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PHS "Hydrotor" S.A. w Tucholi na dzień 29 czerwca 2019 r. wraz z jego porządkiem obrad.

Podstawa prawna raportu: § 19 ustęp. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
HYDROTOR Ogłoszenie o zwołaniu_WZA 29-06-2019.pdfHYDROTOR Ogłoszenie o zwołaniu_WZA 29-06-2019.pdf Ogłoszenie o zwołaniu, projekt zmian w Statucie; procedury uczestnictwa

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-23 Mariusz Lewicki Prezes Zarządu
2019-05-23 Wiesław Wruck Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Firmy mogą zapłacić nawet 1 mln PLN kary

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki