REKLAMA

HYDROBUDOWA WŁOCŁAWEK: Zawarcie aneksu do umowy ramowej z West LB Bank Polska S.A.

2008-01-04 08:11
publikacja
2008-01-04 08:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2008
Data sporządzenia: 2008-01-04
Skrócona nazwa emitenta
HYDROBUDOWA WŁOCŁAWEK
Temat
Zawarcie aneksu do umowy ramowej z West LB Bank Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
Zarząd HYDROBUDOWY Włocławek S.A. z siedzibą w Wysogotowie informuje, iż w dniu 03 stycznia 2008 roku powziął informację o zawarciu z dniem 19 grudnia 2007 roku aneksu do umowy ramowej z West LB Bank Polska S.A.

Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Bank na rzecz Kredytobiorców limitu kredytowego do maksymalnej łącznej wysokości 50.000.000 zł, który może być wykorzystany w formie kredytu krótkoterminowego, kredytu w rachunku bieżącym, gwarancji akredytyw lub innych produktów bankowych.

Na mocy aneksu zawartego pomiędzy Spółkami z Grupy Kapitałowej PBG ("Kredytobiorcy") tj.: PBG S.A., HYDROBUDOWĄ Włocławek S.A., INFRĄ Sp. z o.o. oraz KWG S.A. a West LB Bank Polska S.A. przedłużona została ważności linii kredytowej:
- do dnia 18.12.2009 dla Kredytów Krótkoterminowych,
- do dnia 18.12.2016 dla Gwarancji,
- do dnia 18.12.2009 dla Akredytyw oraz
- do dnia 18.12.2009 dla Kredytu w rachunku bieżącym.

Jednocześnie na podstawie art. 97 ust. 1 oraz 2 ustawy Prawo bankowe, w związku z zawartym aneksem, Kredytobiorcy zgodnie oświadczyli, iż poddają się egzekucji roszczeń Banku wynikających z zawartej umowy do kwoty 78 000 000,00 złotych wraz z należnymi odsetkami zwłoki, przy czym Bank może wystąpić o nadanie temu bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia 18.12.2017 roku.


Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.


O przystąpieniu do umowy ramowej z West LB Bank Polska S.A., informowała w raporcie bieżącym nr 142/2006 z dnia 13 grudnia 2006 roku "Hydrobudowa Śląsk" S.A. przed połączeniem ze Spółką HYDROBUDOWA Włocławek S.A.
Raport dostępny jest pod adresem http://www.hydrobudowa.silesia.pl/old_www/m_gl.php?id=12&action=pokaz&idp=219

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2008-01-04 Bartosz Basa osoba upoważniona
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki