REKLAMA

HYDROBUD: Zawarcie aneksu z TUiR „Warta” do umowy o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych w ramach określonego limitu gwarancyjnego

2007-07-18 19:01
publikacja
2007-07-18 19:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 57 / 2007
Data sporządzenia: 2007-07-18
Skrócona nazwa emitenta
HYDROBUD
Temat
Zawarcie aneksu z TUiR "Warta" do umowy o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych w ramach określonego limitu gwarancyjnego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
Zarząd "Hydrobudowy Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, że w dniu 18 lipca 2007 roku powziął informację o zawarciu z dniem 15 czerwca 2007 roku aneksu Nr 4 do umowy o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych w ramach określonego limitu gwarancyjnego NR PO/UL/234/2005 z 28 grudnia 2005 roku.
Umowa o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych w ramach określonego limitu gwarancyjnego została zawarta pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" S.A. z siedzibą w Warszawie a PBG S.A., "Hydrobudową Śląsk" S.A. oraz Hydrobudową Włocławek S.A.
O zawarciu przedmiotowej umowy Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 24/2007 z dnia 28 marca 2007 roku.
Na mocy aneksu nr 4 stroną umowy stała się spółka z grupy kapitałowej PBG "INFRA" Sp. z o.o.
Zgodnie z zapisami aneksu dotychczasowy maksymalny limit gwarancyjny został podwyższony do kwoty 73 mln zł. a termin ważności umowy został przedłużony do dnia 14 czerwca 2008 r.
Ponadto rozszerzony został katalog zabezpieczeń prawnych o:
- 7 weksli własnych in blanco z deklaracją wekslową z wystawienia "INFRA" Sp. z o.o., poręczonych przez PBG S.A. , HYDROBUDOWĘ Włocławek S.A., HYDROBUDOWA Śląsk S.A."
- akt dobrowolnego poddania się egzekucji "INFRA" Sp. z o. o. w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kpc. z tytułu roszczeń TUiR WARTA S.A. wynikających z gwarancji wystawionych zarówno za Spółkę jak i za pozostałych Wnioskodawców będących stroną niniejszej umowy

Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2007-07-18 Bartosz Basa Dyrektor Biura Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pracodawco! Tylko dziś! -50% na ogłoszenia z kodem CYBER2023! Sprawdź

Pracodawco! Tylko dziś! -50% na ogłoszenia z kodem CYBER2023! Sprawdź

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki