REKLAMA

HORNIGOLD: Korekta skonsolidowanego i jednostkowego raportu okresowego za II kwartał 2020 roku Hornigold Reit Spółka Akcyjna

2021-09-22 08:44
publikacja
2021-09-22 08:44
Zarząd Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym dokonuje korekty skorygowanego raportu za II kwartał 2020 roku opublikowanego raportem bieżącym EBI
nr 21/2020 w dniu 12 października 2020 roku, poprzez:

a) podanie prawidłowej wartości wskazanej w jednostkowym rachunku przepływów pieniężnych w ujęciu narastającym za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020, tj. pozycji A.I – Zysk (strata) netto: 2 511 635,64 zł,
b) podanie prawidłowej wartości wskazanej w jednostkowym rachunku przepływów pieniężnych w ujęciu narastającym za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020, tj. pozycji A.II – Korekty razem: -1 376 811,17 zł,
c) podanie prawidłowej wartości wskazanej w jednostkowym rachunku przepływów pieniężnych w ujęciu narastającym za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020, tj. pozycji A.II.8 – Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów: -1 423 398,78 zł.

Pozostała treść skorygowanego raportu za II kwartał 2020 roku, nie uległa zmianie. W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje pełną treść korekty skorygowanego raportu za II kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące
i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
20210922_084432_0000136652_0000135126.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki