HM INWEST S.A.: Podpisanie umowy inwestycyjnej z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. oraz ARP Prefabrykacja Sp. z o.o.

2020-07-02 07:39
publikacja
2020-07-02 07:39
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-02
Skrócona nazwa emitenta
HM INWEST S.A.
Temat
Podpisanie umowy inwestycyjnej z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. oraz ARP Prefabrykacja Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd HM Inwest S.A. informuje, że w dniu 30.06.2020 r. spółka zależna HM Inwest S.A. - HM Factory Sp. z o.o. podpisała umowę inwestycyjną z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. oraz ARP Prefabrykacja Sp. z o.o., której przedmiotem jest realizacja wspólnego przedsięwzięcia, tj. budowy nowoczesnej fabryki prefabrykowanych elementów betonowych m.in. na cele rządowego programu Mieszkanie Plus, zlokalizowanej na terenie w województwa świętokrzyskiego. Umowa inwestycyjna została zawarta w wykonaniu porozumienia, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 7/2020.
W związku z zawartą umową inwestycyjną, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. złożyła oświadczenie o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki celowej utworzonej dla potrzeb tego przedsięwzięcia - ARP Prefabrykacja Sp. z o.o. z siedzibą w Suchedniowie.
Zgodnie z postanowieniami umowy inwestycyjnej docelowa struktura udziałowców spółki ARP Prefabrykacja Sp. z o.o. kształtować się będzie następująco 70% Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., 30% HM Factory Sp. z o.o., przy czym aktualne zaangażowanie kapitałowe HM Factory Sp. z o.o. wynosi 450.000 złotych i odpowiada 9.000 udziałów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-02 PIOTR HOFMAN PREZES ZARZĄDU
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki