REKLAMA

HEMP: Otrzymanie od uprawnionego akcjonariusza żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad

2021-02-19 09:45
publikacja
2021-02-19 09:45
Zarząd Hemp & Health S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 18.02.2021 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładkowego Spółki, żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, o którym mowa w art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych.

Treść żądania zawierała wraz z projektami uchwał wniosek o umieszczenia następujących spraw w porządku obrad:
1/ Powzięcie uchwały w sprawie podziału akcji na okaziciela serii F oraz zmiany Statutu Spółki
2/ Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
3/ Powzięcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej.

Projekt uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Spółka zamierza dokonać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych, o czym poinformuje odrębnym raportem bieżącym.
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki