REKLAMA

HEMP & HEALTH S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza

2021-04-06 14:00
publikacja
2021-04-06 14:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
H&H_-_NWZ_26.04.21_-_ogloszenie-uchwala-pelnomocnictwo.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-06
Skrócona nazwa emitenta
HEMP & HEALTH S.A.
Temat
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 03.04.2021 roku otrzymał żądanie akcjonariusza, reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Emitenta, złożone na podstawie art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych, dotyczące umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, zwołanego na dzień 26.04.2021 roku, punktu przewidującego podjęcie następującej uchwały:

1/ Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

W związku z powyższym, Zarząd uzupełnia porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu: (1) pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad uzupełnionym zgodnie z żądaniem Akcjonariusza (2) uzupełnione projekty uchwał oraz (3) stosownie uzupełniony wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki
Plik Opis
H&H - NWZ 26.04.21 - ogłoszenie-uchwała-pełnomocnictwo.pdfH&H - NWZ 26.04.21 - ogłoszenie-uchwała-pełnomocnictwo.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-06 Michał Hazubski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki