REKLAMA

HELIO S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

2022-11-18 13:12
publikacja
2022-11-18 13:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB_2022_14-z1.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_2022_14-z2.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_2022_14-z3.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_2022_14-z4.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_2022_14-z5.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-18
Skrócona nazwa emitenta
HELIO S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd HELIO S.A. z siedzibą w Wyględach (dalej „Spółka”) przekazuje informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 grudnia 2022 roku, na godzinę 11:00 w siedzibie Spółki w Wyględach przy ul. Stołecznej 26.

Szczegółowy porządek obrad zawarty jest w Ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, stanowiącym załącznik do niniejszego raportu wraz projektami uchwał, Sprawozdaniem Rady Nadzorczej HELIO S.A. za rok obrotowy 2021/2022, Sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w HELIO S.A. w roku obrotowym 2021/2022 wraz z Raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie jego oceny.
Załączniki
Plik Opis
RB_2022_14-z1.pdfRB_2022_14-z1.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
RB_2022_14-z2.pdfRB_2022_14-z2.pdf Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
RB_2022_14-z3.pdfRB_2022_14-z3.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej HELIO S.A. za rok obrotowy 2021/2022
RB_2022_14-z4.pdfRB_2022_14-z4.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w HELIO S.A. w roku obrotowym 2021/2022
RB_2022_14-z5.pdfRB_2022_14-z5.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach HELIO S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-18 Grzegorz Sobociński Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki