REKLAMA

HELIO S.A.: Nieoczekiwany charakter danych finansowych w II kwartale 2020/2021

2021-01-22 12:22
publikacja
2021-01-22 12:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-22
Skrócona nazwa emitenta
HELIO S.A.
Temat
Nieoczekiwany charakter danych finansowych w II kwartale 2020/2021
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki HELIO S.A. informuje, że po dokonanej wstępnej analizie danych finansowych za drugi kwartał roku obrotowego 2020/2021 (tj. październik – grudzień 2020) uznał, że o ile nie wystąpią inne nietypowe zdarzenia należy spodziewać się za przedmiotowy okres zysku netto w wysokości ok. 7 mln zł względem 2.584 tys. zł zysku netto za analogiczny kwartał ubiegłego roku (tj. październik – grudzień 2019).

W opinii Zarządu HELIO S.A. poprawa wyniku finansowego netto Spółki była możliwa przede wszystkim dzięki osiągniętemu efektowi ekonomii skali i optymalizacji kosztów operacyjnych. Choć sprzedaż kwartału była rekordowa w historii Emitenta, jej dynamika wzrostu była już na typowym dla Spółki kilkunastoprocentowym poziomie (wzrost o ok. 15% r/r.). Spółka w przedmiotowym kwartale osiągnęła ok. 98 mln zł przychodów ze sprzedaży względem 84.646 tys. zł w okresie porównywalnym.

Emitent uznał niniejszą informację za poufną ponieważ dotyczy osiągnięcia przez Spółkę w kluczowym dla jej roku obrotowego okresie sprawozdawczym wyniku finansowego netto istotnie odbiegającego od wyniku analogicznego okresu roku poprzedniego. Szczegółowe informacje na temat wyników finansowych Spółki zostaną przekazane w raporcie półrocznym za I półrocze roku obrotowego 2020/2021, który Spółka opublikuje w dniu 31 marca 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-22 Leszek Wąsowicz Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pakiet medyczny dla Ciebie za 45 zł. Rodzina 2+2 za 39,75 zł/os. Porównaj ceny »

Pakiet medyczny dla Ciebie za 45 zł. Rodzina 2+2 za 39,75 zł/os. Porównaj ceny »

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki