GRUPA LOTOS: Wniosek akcjonariusza w sprawie zgłoszenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy LOTOS S.A.

2019-06-25 16:45
publikacja
2019-06-25 16:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Wniosek_akcjonariusza_w_sparwie_zgloszenia_projektow_uchwal_24-06-2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Pojekty_uchwal_ZWZ_Absolutorium.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-25
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA LOTOS
Temat
Wniosek akcjonariusza w sprawie zgłoszenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy LOTOS S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 25 czerwca 2019 roku wniosku
od akcjonariusza Spółki – Skarbu Państwa – sporządzonego na podstawie art. 401 §4 KSH – w sprawie zgłoszenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki („ZWZ”) zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 roku
w punktach:
14. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
15. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków
w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wraz z uzasadnieniem.

Wniosek akcjonariusza, projekty uchwał wraz z uzasadnieniem w sprawach objętych porządkiem obrad ZWZ stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)
Załączniki
Plik Opis
Wniosek akcjonariusza w sparwie zgłoszenia projektów uchwał 24-06-2019.pdfWniosek akcjonariusza w sparwie zgłoszenia projektów uchwał 24-06-2019.pdf Wniosek akcjonariusza
Pojekty uchwał ZWZ Absolutorium.pdfPojekty uchwał ZWZ Absolutorium.pdf Projekty uchwał

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-25 Mateusz Aleksander Bonca Prezes Zarządu
2019-06-25 Jarosław Kawula Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki