REKLAMA
DZIEŃ START-UPÓW

GPW: zawieszenie obrotu na rynku NewConnect akcjami spółek w związku z nieprzekazaniem raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2017

2018-03-22 18:48
publikacja
2018-03-22 18:48

Uchwała Nr 270/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółek w związku z nieprzekazaniem raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2017

§ 1

1. W związku z nieprzekazaniem w trybie i na warunkach obowiązujących

w alternatywnym systemie obrotu raportu rocznego za rok obrotowy 2017, którego przekazanie stosownie do postanowień § 6 ust. 10a Załącznika Nr 3

do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu zwalnia daną spółkę z publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 r., Zarząd Giełdy działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2) i ust. 1a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, postanawia zawiesić obrót akcjami następujących spółek w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect:

1) ADFORM GROUP S.A., oznaczonymi kodem "PLADFRM00026",

2) GEOTREKK S.A., oznaczonymi kodem "PLPLMKR00019",

3) REVITUM S.A., oznaczonymi kodem "PLRVTUM00019"

- do końca drugiego dnia obrotu następującego po dniu, w którym dana spółka przekaże do publicznej wiadomości raport kwartalny za IV kwartał roku 2017,

w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu

na rynku NewConnect.

2. W okresie zawieszenia obrotu, o którym mowa w ust. 1, zlecenia maklerskie

na akcje danej spółki mogą być przyjmowane, anulowane i modyfikowane.

§ 2

W przypadku ziszczenia się przesłanek umożliwiających wznowienie obrotu akcjami danej spółki na rynku NewConnect, oraz pod warunkiem, że Zarząd Giełdy

nie stwierdzi do tego czasu innych uchybień w zakresie przestrzegania przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub w wykonywaniu obowiązków informacyjnych przez daną spółkę, uzasadniających dalsze zawieszenie obrotu

jej akcjami, informacja o dniu wznowienia tego obrotu zostanie podana przez Giełdę do publicznej wiadomości w drodze komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej rynku NewConnect najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wznowienia obrotu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 marca 2018 r.

kom amp/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki