REKLAMA

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji serii A1 i A4 spółki KANCELARIA PRAWNA-INKASO WEC SA

2018-09-10 19:38
publikacja
2018-09-10 19:38

Uchwała Nr 925./2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A1 i A4 spółki KANCELARIA PRAWNA-INKASO WEC S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1, 2 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 18 września 2018 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki KANCELARIA PRAWNA-INKASO WEC S.A. ("Spółka"), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:

a) 2.455.047 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści siedem) akcji serii A1, pod warunkiem dokonania w dniu 18 września 2018 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia

ich kodem "PLKPWEC00015",

b) 4.941.000 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy) akcji

serii A4, oznaczonych kodem "PLKPWEC00056", pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 18 września 2018 r. asymilacji tych akcji z akcjami Spółki notowanymi w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, oznaczonymi kodem "PLKPWEC00015";

2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "KANCELWEC" i oznaczeniem "KPI".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Najlepsze konto dla wymagających Klientów

Najlepsze konto dla wymagających Klientów

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki