REKLAMA
ZAGŁOSUJ

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji serii A i B spółki CREEPY JAR SA

2019-01-24 19:42
publikacja
2019-01-24 19:42

Uchwała Nr 42/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki CREEPY JAR S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1, 2 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 29 stycznia 2019 r. jako dzień pierwszego

notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku

NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki

CREEPY JAR S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda:

a) 204.588 (dwieście cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem)

akcji serii A,

b) 64.848 (sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści osiem)

akcji serii B

- pod warunkiem dokonania w dniu 29 stycznia 2019 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

i oznaczenia ich kodem "PLCRPJR00019";

2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "CREEPYJAR" i oznaczeniem "CRJ".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki