GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji serii A, F i G spółki VARSAV VR SA

2018-05-04 19:22
publikacja
2018-05-04 19:22

Uchwała Nr 432/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, F i G spółki VARSAV VR S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1, 2 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 9 maja 2018 r. jako dzień pierwszego notowania

w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki VARSAV VR S.A.,

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:

a) 2.095.200 (dwa miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście)

akcji serii A,

b) 571.428 (pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji serii F,

c) 3.000.000 (trzy miliony) akcji serii G

- pod warunkiem dokonania w dniu 9 maja 2018 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLYORIM00019";

2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "VARSAVVR" i oznaczeniem "VVR".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki