REKLAMA

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji serii A, C, D i E spółki AUXILIA SA

2019-03-01 18:40
publikacja
2019-03-01 18:40

Uchwała Nr 138/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, C, D i E spółki AUXILIA S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1, 2 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 6 marca 2019 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki AUXILIA S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 6 marca 2019 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLAXILA00018":

a) 2.345.589 (dwa miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji serii A,

b) 271.764 (dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcje serii C,

c) 67.942 (sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) akcje serii D,

d) 339.706 (trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset sześć) akcji serii E;

2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "AUXILIA" i oznaczeniem "AUX".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki