REKLAMA

GPW: Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania przeglądu i badania sprawozdań finansowych za lata 2021-2023

2020-09-02 20:26
publikacja
2020-09-02 20:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-02
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania przeglądu i badania sprawozdań finansowych za lata 2021-2023
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi podmiot uprawniony, tj. Rada Nadzorcza GPW w dniu 2 września 2020 roku, dokonała wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego przeglądy i badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata 2021-2023.

Wybranym biegłym rewidentem jest KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3546.

Dotychczas GPW korzystała usług BDO PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173) („Rozporządzenie MAR”).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 19/2020Date: 2 September 2020Legal basis:
Article 17 (1) of MAR – Inside informationTopic:Appointment
of a certified auditor for the audit of financial statements for the
years 2021-2023Content:The Management Board of Giełda
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (“GPW”, “Exchange”, “Company”)
announces that on 2 September 2020 the GPW Supervisory Board appointed
the certified auditor for the audit of the financial statements of the
Company and the consolidated financial statements of the capital group
of the Company for the years 2021-2023.The GPW Supervisory Board
appointed KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,
seated in Warsaw, adress Inflancka 4A Street, registered in the register
of statutory auditors under the number 3546.In the previous years
the Company used the services of BDO PL spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp. k., seated in Warsaw, adress Postępu 12 Street,
registered in the register of statutory auditors under the number 3355.Legal
basis: Article 17 (1) of Regulation (EU) No 596/2014 of the European
Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market
abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European
Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC,
2003/125/EC and 2004/72/EC (EU Legal Journal L 173) (“MAR”).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-02 Marek Dietl Prezes Zarządu
2020-09-02 Dariusz Kułakowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki