6,8200 zł
0,00% 0,0000 zł
Globalworth Poland Real Estate N.V. (GPR)

Zawiadominie od Globalworth Real Estate Investments Limited

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2019
Data sporządzenia: 2019-04-08
Skrócona nazwa emitenta
GLOBALWORTH POLAND
Temat
Zawiadominie od Globalworth Real Estate Investments Limited
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Globalworth Poland Real Estate N.V. („Spółka” lub „GPRE”) informuje, że w dniu 8 kwietnia 2019 r. Spółka otrzymała pismo od Globalworth Real Estate Investments Limited („GREIL”) informujące o zamiarze pozyskania przez GREIL dodatkowego kapitału udziałowego w wysokości do 500 milionów EUR w ramach:
(i) planowanego pozyskania kapitału w wysokości do 347,6 mln EUR, w drodze emisji prywatnej obejmującej do 38.201.512 nowych akcji zwykłych, z wyłączeniem prawa poboru („Emisja Prywatna”), po cenie emisyjnej w wysokości 9,10 EUR za 1 akcję emitowaną w ramach Emisji Prywatnej; oraz
(ii) umowy pomiędzy GREIL i Growthpoint Properties International Proprietary Ltd („Growthpoint”), na podstawie której GREIL nabędzie (za pośrednictwem swojej spółki zależnej: Globalworth Holding B.V. („Globalworth Holding”)) 95.541.401 akcji GPRE należących do Growthpoint po cenie 1,60 EUR za 1 akcję GPRE, w zamian za objęcie około 16.798.488 nowych akcji zwykłych w kapitale zakładowym GREIL przez Growthpoint po cenie 9,10 EUR za 1 nową akcję zwykłą w kapitale zakładowym GREIL („Wymiana GPRE”) („Umowa Wymiany”).

Zgodnie z pismem otrzymanym od GREIL:
(i) Wymiana GPRE jest uwarunkowana odbyciem się Emisji Prywatnej i zostanie zakończona po zakończeniu Emisji Prywatnej. W rezultacie Wymiany GPRE łączny udział GREIL (za pośrednictwem Globalworth Holding) w GPRE zwiększy się do ponad 99%.
(ii) zgodnie z Umową Wymiany, niezwłocznie po zakończeniu Wymiany GPRE, GREIL nabędzie pozostałe akcje GPRE i/lub wykorzysta ustawowe prawo przymusowego wykupu (ang. squeeze-out) pozostałych akcji GPRE. Ponadto GREIL zamierza rozpocząć procedurę wycofania akcji GPRE z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Dzięki wskazanej operacji GREIL będzie w stanie dokonać racjonalnej reorganizacji grupy oraz zaadresować kwestie biznesowe, w tym ograniczyć koszty administracyjne oraz wykorzystać synergie operacyjne z równoczesnym uproszczeniem struktury kapitałowej GREIL.
(iii) zakończenie Emisji Prywatnej przewidziane jest w piątek, dnia 12 kwietnia 2019 r., a zakończenie Wymiany GPRE jest przewidziane niezwłocznie po zakończeniu Emisji Prywatnej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The board of directors of Globalworth Poland Real Estate N.V. (the
“Company” or “GPRE”) informs that on 8
April 2019 the Company received a letter from Globalworth Real Estate
Investments Limited (“GREIL”) informing about GREIL’s
intention to issue up to €500 million of additional equity capital
pursuant to:


(i)        a proposed equity fundraising to raise up to €347.6
million through a non-pre-emptive placing (the “Placing”)
of up to 38,201,512 new ordinary shares at a price per Placing share of
€9.10; and


(ii)       an agreement between GREIL and Growthpoint Properties
International Proprietary Ltd (“Growthpoint”) for GREIL to
acquire (through its wholly-owned subsidiary, Globalworth Holding B.V. (“Globalworth
Holding”)) Growthpoint’s 95,541,401 shares in GPRE at the price of
€1.60 per GPRE share, by issuing approximately 16,798,488 new GREIL
ordinary shares to Growthpoint at the price of €9.10 per new ordinary
share (the “GPRE Exchange”) (the “Exchange
Agreement”).


According to the letter received from GREIL:


(i) the GPRE Exchange is conditional on and will complete
following the completion of the Placing. The GPRE Exchange will increase
GREIL’s aggregate holding (held through Globalworth Holding) in GPRE to
above 99%.


(ii) in accordance with the Exchange Agreement, as soon as
reasonably practicable following the completion of the GPRE Exchange,
GREIL will acquire the remaining shares in GPRE that it does not own
and/or exercise its statutory squeeze out rights to acquire the
remainder of the GPRE shares. GREIL further intends to commence the
procedure for the delisting of GPRE from the regulated market operated
by the Warsaw Stock Exchange. By doing so, GREIL will be able to
rationalise its group organisation as well as address commercial
considerations, including a reduction of administration costs and
operational synergies, while also simplifying GREIL’s equity structure.

(iii) the Placing
is expected to be completed on Friday, 12 April 2019, and the GPRE
Exchange is expected to be completed as soon as reasonably practicable
thereafter.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-08 Rafał Pomorski CFO
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

  • NWZA ws. przywrócenia akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) oraz wycofania ich z obrotu na GPW.

  • Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 6,90 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Globalworth Holding B.V.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.